S r i L a n k a B i l d e r

1 - Sri Lankas flagga, 2 - två barn, 3 - gatuförsäljare, 4 - risodlare , 5 - teplockare, 6 - tefabrik i bergen, 7 - plöjning.
1 - Sri Lanka karta, 2 - Sri Lankas huvudstad - Colombo, 3 - ädelstenar, 4 - kraftverk, 5 - byliv-hantverk, 6 - landsbygden, 7 - havet.
1 - Buddhabild, 2 - bytempel, 3 - tandtemplet Kandy, 4 - buddhistisk munk , 5 - festklädd elefant, 6 - urbefolkning - "Vedda", 7 - moderna singaleser.

 

 

Till Fotoindex. Till Fam Andréns huvudsida.


Tillbaka till Joel & Simon. Till Sri Lanka bilder 2. Till Sri Lanka bilder 3.