Bibeln_Arkeologin


 

Noas Ark funnen på Ararats berg i Turkiet !


I början av september 1960 upptäckte ett turkiskt plan som flög över bergen Ararat i östra Turkiet ett båtformat föremål på marken. Piloten som hade fotoutrustning med på planet tog bild 1 ned som sedan publicerades i Life magazine, se nedan. Piloten angav att han flög på ca. 3300 m höjd, men denna höjdangivelse var felaktig för arken har nu påträffats på cirka 5000 m höjd, se bild nr 2. Bilderna 3 - 6 visar en karta på Turkiet samt bergen Ararat och var någonstans på berget man påträffade Noas Ark. Idag har man byggt upp ett enklare besökscenter på platsen, men detta kan inte vara öppet mer än under den varmaste perioden på året, se bild 7.

Storleken på Arken är anmärkningsvärd. Bilderna 8 och 9 visar hur Arken skulle kunna sett ut. Bild 9 är det mest troliga utseendet utifrån en naturlig påbyggnad från Bibelns måttutsagor och Arkenfyndet, se även bild 10 och 11. Bild nr 12 visar hur stor Arken är i förhållande till ett modernt hangarfartyg.

1 - Flygbild på Arken 1960, 2 - Arken på Ararats berg i Turkiet, 3 - karta över Turkiet - berget Ararat vid den östra gränsen, 4 - Berget Ararat, 5 - Flygbild över Ararats topp, 6 - Arkens placering på Ararats topp, 7 - bild på besökscentret vid Arken, 8 - Arken strandar på Ararats topp, 9 - Arkens troliga utseende, 10 - Arkens nuvarande utseende i profil, 11 - Arkens mått påbyggda med det troliga utseendet enligt Bibelns måttutsagor, 12 - Arkens storlek jämnfört med ett hangarfartyg.


 

Mose & Gud delar Röda Havet och Israels barn går genom havet på torr mark ca. 1.448 f.Kr. !


Berättelsen från 2 Moseboks 12 - 14 kapitel är oerhört spännande. I kapitel 12 sker uttåget ur Egypten efter en mängd mirakler som Mose utförde på Guds befallning. Egyptens regent Farao hade tvingats att böja sej under Mose och släppa Israels barn. Nu var dom äntligen fria efter en 430-årig fångenskap i Egypten. 2 Mosebok 12 kapitel vers 31: "Farao kallade på natten till sig Mose och Aron och sade: "Stå upp och drag ut från mitt folk, ni själva och Israels barn, och gå i väg och håll gudstjänst, som ni har sagt. Tag även med era får och er nötboskap, som ni har sagt, och välsigna också mig när ni drar ut ... (vers 37) Israels barn bröt upp och drog från Raamses till Suckot, omkring 600 000 man till fots förutom barn. (I kapitel 13:18) Därför lät han folket ta en omväg genom öknen åt Röda Havet till. (13:20) Sedan bröt de upp från Suckot och slog läger i Etam på gränsen till öknen. (14:2) Säg till Israels barn att de vänder om och slår läger framför Pi-Hahirot, mellan Migdom och havet. Mitt emot Baal-Sefon skall ni slå läger vid havet."

Sedan händer följande ... Farao förföljer Israels barn och hinner upp dom just vid denna lägerplats vid havet nära Pi-Hahirot, mitt emot Baal-Sefon. Israeliterna blir mycket förskräckta och klagar på Mose som sedan ber Gud om hjälp med en lösning på den akuta situationen. Citat från Mose i 14:13-16: "Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN idag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla. Sedan sade HERREN till Mose: "Varför ropar du till mig? Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå mitt igenom havet på torr mark. (vers 22) Israels barn gick mitt igenom havet på torr mark, medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem."

Egyptierna förföljde Israels barn mitt igenom havet. 2 Mosebok 14:24-29: "Men när morgonväkten var inne, såg HERREN från pelaren av eld och moln ner på egyptiernas här och förvirrade den. Han lät hjulen falla av deras vagnar, så att det blev svårt för dem att komma fram. Då sade egyptierna: "Låt oss fly för Israel, ty HERREN strider för dem mot egyptierna." Och HERREN sade till Mose: "Räck ut handen över havet, så att vattnet vänder tillbaka över egyptierna, över deras vagnar och ryttare." Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och HERREN strödde omkring dem mitt i havet. Vattnet som vände tillbaka övertäckte vagnarna och ryttarna och hela faros här som hade kommit efter dem ut i havet. Inte en enda av dem kom undan. Men Israels barn gick mitt egenom havet på torr mark, och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem." (vers 31) När Israels barn såg den stora makt som HERREN hade visat mot egyptierna, fruktade folket HERREN. Och de trodde på HERREN och på hans tjänare Mose.

1 - Mose lyfter sin stav på Guds befallning och klyver Röda Havet, 2 - karta över området, 3 - platsen för övergången igenom havet, 4 - Israels barn tågar igenom havet som står som en mur till höger och vänster, 5 - Passet på andra sidan Röda havet, 6 - vybild över den andra sidan Röda Havet, 7 - Ett egyptiskt vagnshjul - funnit i samband med dykningar i området vid den troliga övergångsplatsen.


 

Är svepeduken i Turin, Italien - Jesu svepeduk?


Bibeltexter; Matt. 27:59, Mark. 15:46, Luk. 24:53 och Joh. 19:39-40.

Sedan snart 100 år (1997) pågår en vetenskaplig undersökning av "den heliga svepeduken" som förvarats i Turin sedan 1500-talet. Europeisk expertis är ense om att i duken vilat kroppen av en korsfäst man. En rad indicier för fram till en till visshet gränsande sannolikhet för att mannen var Jesus av Nasaret. När den torterades dödssvett kom i kontakt med balsameringsämnet aloe, tycks det färgämne ha bildats, som jämte blodfläckarna utgör det dokumentriska beviset. En känd svensk biskop har studerat flera vetenskapliga rapporter i ämnet och berättar i sin bok om svepeduken de nya fakta om Jesus som de bragt i dagen.

Kan svepeduken - detta framträdande av Jesu bild i denna yttersta tid kan vara ett förebud om hans nära förestående andra ankomst?


 
 

En bra länk gällande den heliga svepeduken i Turin;

The work of God org.

 

Jesus framträder i Sverige, i Kristineberg

Här får du historien. Kristinebergsprofetian förmedlades av en en kvinna i Vilhelmina/Sverige någon gång under 1800-talets sista år, och under ett antal år bevarades den i den muntliga berättartraditionen för att sedan skrivas ner. Orginalet finns numera på länsmuséet i Umeå. Det som gör denna profetia så intressant är det som hände i gruvan i Kristineberg 1946. Det var den 29 november 1946 och morgonen efter sprängning då gruvarbetaren Albert Jönsson började sitt skift. Då han steg in på 107-m nivån blev han mycket förvånad. På bergväggen fanns en drygt 2 m hög gestalt, silver-glänsande i vit serecitkvartsit omgiven av mörkare korit-kvartsit. En gestalt slående lik Kristus. Trots att detta hade hänt fick man order om att fortsätta arbeta på bergrummet där gestalten fanns. Till en början fick inga journalister åka ned i gruvan, men bara några dagar efter händelsen publicerades den första bilden i lokal-tidningen Norra Västerbotten.

I Kristinebergsprofetian kan vi läsa att det kommer en tid att råda stor häpnad inför Kristusbilden. Men snart kommer de att glömma allt, och gudlösheten får övertaget bland folket. De kommer att ropa, att det inte finns någon annan gud än kunskapens gud. Det skimrande berget kommer då att åter visa sig och bli omtalat bland människorna, därför att Guds beskyddande hand fortfarande vilar över folket, som bor där. Denna gång kommer Kristusbilden visa sig uppe på bergets topp, så att alla skall kunna se den. Åter skall människorna se och häpna över Kristusgestalten. Efter ombyggnationer på Konsum i Kristineberg 1968 sparades några marmorplattor. Först flera år senare togs de fram igen och då upptäcktes en liten gestalt på en av dem. Gestalten var slående lik den som sprängdes fram 1946. En märklig händelse som naturligtvis förknippas med profetian. Bilden var identisk med bilden på gruvväggen, som ett fotonegativ. Idag finns det en underjordisk kyrka på platsen i gruvan.

Det är ganska många som tror att namnet Kristineberg skulle ha kommit utav denna händelse, men så är inte fallet. Den första nybyggaren som slog sig ned uppe på berget hette Karl Hultdin och han ville namnge platsen efter sin hustru Kristina. Att namnet låter som "Krist-inne-i-berg" är dock underligt. Är det slumpen, eller.............?


 

Klicka här för att läsa mer om Kristinebergsprofetian.

1 - Tidningsartikeln från 1946, 2 - Jesus framträder i klippan - i gruvan, 3 - Jesus framträder på marmorstenen, 4 - kapell i Kristinebergs gruva.


 

 

LÄNKSAMLING TILL HITTADE DOKUMENT SOM VISAR PÅ BIBELNS ÄKTHET:


Dödahavsrullarna, hittade 1947 i Qumrangrottorna (Dödahavet-Israel):

Dödahavsrullarna-Wikipedia. Dead Sea Scrolls. Josephus, judiskt historieskrivare.


 

Bibelns tillkomst:

Bibelns tillkomst-Logos. Perspective of the World of Jesus.

Fler Bibel-länkar.


Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX Tillbaka till undervisningsindex.