Antisemitismens ursprung


 

Antisemitismen är inte en modern företeelse utan har dykt upp i olika skepnader genom historien. Första antydan finns redan i första Mosebok 3:15, där det står att det skall uppstå fiendskap mellan kvinnans säd och ormens avkomma. Fiendskapen är det hat som så många genom åren visat det judiska folket, ett hat som övergår vårt förstånd, ett hat som har en övernaturlig förklaring. Det hämtar sin näring från ormen. I Gamla Testamentet kan vi läsa om hur Abraham och Isak utsätts för förföljelse när de lyckosamt gräver brunnar. Ungefär år 1.400 f.kr., utsätts judarna för det första verkliga utrotningsförsöket, när Farao, den egyptiske ledaren kastar alla gossebarn i Nilen. På 500-talet kastas profeten Daniel i lejongropen och hundra år senare är agagiten Haman ytterst nära att utrota hela det judiska folket om inte judinnan Rut hade räddat dom. År 70 intar Titus Jerusalem och år 135 jämnas Jerusalem med marken och en modern romersk stad byggs ovanpå ruinerna. Miljoner judar dödas.
 
  Kristendomen, vars rötter är judiska, klipper på kyrkomötet i Nicea år 325 av sig själv från det träd varifrån den växt upp, genom att kättarförklara judarna. Här föds den s.k. ersättningsteologin. Man bestämde att den som höll sabatten, åt kosher-mat etc. skulle uteslutas ur kyrkan. Kyrkofäderna var fäder till mycket, några av dem till kyrkans antisemitiska hållning. Chrystomus (345-407) skriver att "synagogan är ett horhus". Kyrkan driver igenom bestämmelserna att judarna inte fick köpa eller äga mark. De skulle bära speciella hattar och ha ett gult märke fastsytt på bröstet. Augustinus likställde judarna med Kain. Under korstågen, vars iniativtagare var påven Urban II, massakrerades 10.000 tals judar i Europa. När riddarna 1099 intog Jerusalem brände man ner den stora synagogan med alla judarna inuti. På 1200-talet inför påven Inocentius den gula davidstjärnan. Många teologer anser att man likaväl kunde döda alla judar, de var ändå dömda till undergång. I Tyrolen blir på 1300-talet konstnären Andered von Rim helgonförklarad sedan han målat kyrktaken fulla med bildberättelser om hur judarna kidnappar kristna barn för att därefter döda dem och dricka deras blod. Hundra år därefter dödas massor av judar under den spanska inkvisitionen. Luther skriver på 1500-talet, att judarna borde sättas i arbetsläger. På 1800 talet föds återigen tankarna på att utrota alla judar. När så slutligen Hitler framträder börjar han med vansinnig frenesi, att förverkliga "den slutliga lösningen på judefrågan", dvs. total förintelse. Även många kyrkor gjorde övertramp mot judarna under andra världskriget. Judarna glömmer ej detta. När därför kristna hjälporganisationer och tunga företrädare för kyrkor i Sverige idag fördömer Israel bör man noga väga sina ord och vara medvetna om att många judar i Sverige tolkar utspelen utifrån mycket tragiska erfarenheter i historien.
 
  Men trots årtusenden av förföljelse, förtryck och flera utrotningsförsök, inte bara överlever utan växer det judiska folket i styrka och kraft. Trots avsaknaden av ett eget land bevaras den judiska identiteten. I GT profeteras flera gånger samma sak. Det judiska folket skulle fördrivas från sitt land till jorden fyra hörn. I mitten på 1800-talet hade de genom förföljelsen nått jordens ändar. Nu fanns det judar i södra Sydamerika, i östra Sibirien och längst upp i Alaska. Då, skriver Bibeln, skulle Gud återigen hämta dem tillbaka. Genom ett historiskt mirakel börjar judarna, att vända hemåt till Israel, som nu låg öde. Marken börjar odlas upp, 1948 proklameras staten Israel och på 90-talet får vi uppleva undret, när nästan 1 miljon judar från gamla Sovjetunionen immigrerar till Israel. Varför skall man då hjälpa judarna att immigrera? Av flera orsaker. I GT står det bl.a. i Jesaja 49:22 samt 66:18-20, att hedningarna, (dvs. icke-judar) när de ser på Jesus, skall hjälpa judarna hem från folken. Även årtusenden av antisemitism är ett mycket tungt skäl att hjälpa judar tillbaka till Israel.
 
  Judarna har rätt till landet. Att de har en historisk rätt, behöver knappast kommenteras. De har en teologisk rätt, landet har lovats dem till evig tid. De har en juridisk rätt, Abraham köpte Hebron, Jakob köpte Sikem (idag Nablus) och David köpte Jerusalem och då framförallt tempelplatsen. Varför finns det då så mycket av antisemitism i världen? Svaret är, att det finns ett folk, judarna, som har ett land Israel. Folket i landet har en uppgift som är delad i två händelser. Den första var när de födde fram världens frälsare, juden Jesus. Den andra händelsen är att de skall slutföra den frälsningshistoriska uppgiften genom att ta emot Jesus som konungarnas konung över hela världen, när han kommer tillbaka. Först då har judarna fullgjort sin frälsningshistoriska uppgift. Antisemitismen är, och har alltid varit en kraft som med alla medel gjort allt för att hindra det judiska folket att slutföra denna uppgift. Tänk att det folk som gett oss så mycket, hela den kultur som vårt samhälle bygger på, blivit så förföljda av oss som har dem att tacka för så mycket. Om det judiska folket så länge fått lida för att de gav oss Jesus, och för att de skall ta emot Honom i framtiden, låt oss då öppna våra ögon och öppna moteld mot antisemitismen, ormens avkomma, det väsen som sedan urtiden drivit mänskligheten allt närmare avgrunden.
 
  SHALOM ÖVER ISRAEL - GUDS EGENDOMSFOLK. BED OM FRIHET, VÄLSIGNELSE OCH FRED ÖVER HELA MELLANÖSTERN. BED FÖR ALLA ARABNATIONER OCH ISRAEL, ATT GUDS VÄLSIGNELSE OCH KRAFT SKALL VILA ÖVER DOM ALLA. JESUS ÄR FRIDSFURSTEN SOM SNART SKALL TA HERRAVÄLDET I MELLANÖSTERN OCH ÖVER HELA VÅR JORD!


Tillbaka till sidans topp. Tillbaka till Israel-länkarna.

Till Fam Andréns hemsida.