Den som välsignar, 1 Mos. 12:1-2 ISRAEL skall Gud välsigna !

1948 1998

1948 + 70 år = 2018. Grattis Israel 70 år!


1948 + 80 år = 2028 - 7 år = 2021 - möjlig deadline för starten av Daniels 70:e årsvecka med utgångspunkt från Jesu ord i Matt.24-25. Jesus kallar NU på "Bruden" !

Grattis Israel på 70-års dagen den 14 maj 2018 ! Matt. 24:34 - "Detta släkte skall inte dö, förrän allt detta händer." Psaltaren 90:10 - "Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om krafterna räcker." Jesus kommer snart tillbaka gör dig redo för Lejonet av Juda - Jesus Kristus som snart återvänder till jorden som konungarnas konung och herrarnas Herre för att döma levande och döda ! Vi ber att den Helige Andes kraft skall utgjutas över Guds egendomsfolk judarna, nu när dom återvänt till sitt hemland efter den 2000-åriga förskingringen. Vi ber att varje jude skall förstå att Jesus Kristus är "deras" och "hela" jordens MESSIAS som mycket snart skall återvända till Israel och regera från Jerusalem över hela jorden under 1000 år.


Israel – något stort är på gång! Underbar predikan av broder Göran Duveskog, Israels Vänner sommarkonferens 2017.


När Abraham och Lot hade skilts åt sade Herren till Abraham:"Se dig omkring från den plats där du står, åt norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina ättlingar för all framtid", "... ända från Egyptens flod till den stora floden, Eufrat", "... hela Kanaan, som egendom för all framtid. Och jag skall vara deras Gud.", 1 Mosebok 12:7, 13:14-15, 17, 15:7, 18-21, 17:8.

Så talar Herren, han som har spänt ut himlen och lagt jordens grund, han som har skapat livsanden i människan: "Jag skall göra Jerusalem till en bägare som berusar alla de omgivande folken. Också Judas städer skall belägras tillsammans med Jerusalem. Den dagen skall jag göra Jerusalem till en lyftesten för folken: var och en som försöker lyfta den skall sarga sig, och alla jordens folkslag skall samla sig mot den", Sakarja 12:1-3.

"Önska Jerusalem frid, ja, må det gå dem väl, som älskar dig", "Be om välgång för Jerusalem! Må de som älskar dig leva i trygghet", Psaltaren 122:6..

" ... detta är det förbund, som jag skall sluta med Israel hus i kommande dagar, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst, och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk. Då skola de icke mer behöva undervisa varandra inbördes och säga: "Lär känna Herren"; ty de skola "alla" känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Ty jag skall förlåta deras missgärning, och deras synd skall jag icke mer komma ihåg. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång, han som upprör havet, så att dess böljor brusa, han vilkens namn är Herren Sebaot: Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger Herren, först då skall Israel säd upphöra att vara ett folk inför mig för alla tider.", Jeremia 31:33-36.


 

Antisemitismens ursprung. Duveskogs Reseservice, resor till Israel. Oasrörelsen, Israel. Billiga resor till Israel. Temaresor till Israel. King Tours, Israel.


 
 


 
 


Svenska Israel länkar:

Shalom Sverige. Vänskapsförbundet Sverige - Israel. Förenade Israelinsamlingen. Israels vänner. Hotel Orit, Netanya.
  Internationella Kristna Ambassaden, Sverige. PTL Ministries, Tommy Lilja. Menorah Sweden. Norge - Debora Media. Israel Next com.

 

 

English Israel Links:


Jerusalem Post. Sabranet com. Jewish music.
  Israels Utrikesdepartement. Virtual Jerusalem. Tempelinstitutet. Ahavat Israel.
  International Christian Embassy in Jerusalem. Our Jerusalem. Menorah org.
  EL AL com - Israel Airlines. In Israel com.


Knesset - Israels Parlament. Israeli Diplomatic Missions Around The World.
  The Jewish Agency. Haaretz Daily com. Israel Science and Technology.
  Israel Today. Messianska församlingar i Jerusalem. International _Fellowship of Christian and Jews.
 


  Israels Turistministry. Glory of Zion Ministries. Israel Business.
  Israel my Beloved. Yad Vashem Jerusalem.

 

 
Länk till Israels Vänner i bilden ovan!

 
Dan Johansson. Israels Vänner - vad är grejen med Israel? Budskapet om Israel till de unga i Sverige.

Till Israelgalleriet. Great Exodus. Bönerutan.

 
Fred i Mellanöstern. PlO:s stadgar/ program. Hamas stadgar/ program. Hisbollah:s stadgar/ program.

 

Be för och välsigna de arabiska folken!

1 Mos. 16:10-11, 17:20, 21:18; Herrens ängel sade till Hagar:"Jag skall göra dina ättlingar mycket talrika, så talrika att ingen kan räkna dem." ; "Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael ..." "...och jag skall göra honom till ett stort folk."

Isa al Masih - "the man in white"

Sat 7 - internationell TV till Mellanöstern. Mediemission. Youtube Umut Kalesi, EJ i Firefox. Kanal Hayat. Fader Zakaria.