H a n s_E i j a


Det känns lite konstigt att tänka att vi bott 25 år i Gävle. Vi flyttade upp hit från Örebro när Hans började som pastor i Baptistförsamlingen Korskyrkan i Gävle. Församlingen tillhör samfundet "Evangeliska Frikyrkan", f.d. Nybygget kristen samverkan. Våra intressen är givetvis barnen. Vi är förutom kyrkan intresserade av sport, friluftsliv och musik samt att odla vänskapsband med olika typer av människor. Vår son Joel fyllde 26 år den 15 nov 2013. Han tog studenten sommaren 2006 då han gick ut Handelsgymnasiet - Borgarskolan. Sedan arbetade Joel under sommaren för tidningstjänst och som telefonsäljare. I november månad 2006 började han arbeta på Willys, där han praktiserade under årskurs 3 på Handelsgymnasiet. Han har sedan november 2006, i stort sett arbetat heltid på Willys, vilket gläder oss oerhört. Joel har det senaste året fått fast tjänst på Willys Hemsta. Joel flyttade under år 2013 till Irland, där han bor och arbetar med sin kvinna, Nicola. Joel kom tillbaka till Sverige under år 2015 tillsammans med Nicola. De arbetar nu båda två. Joel på Willys i Uppsala och Nicola i Stockholm.
 
Arbetarbladet Online. Gefle Dagblad Online. Gävle Kommun.

  Vår andra son Simon fyllde 23 år den 28 april 2014. Namnet Simon betyder bönhörelse, att Gud hör våra böner. Simon har under hösten 2009 börjat sitt sista år på Polhemsskolans TPS-linje. Högstadiet gick Simon på Engelska Internationella Gymnasiet. Simon tog studenten sommaren 2010 på Polhemsskolan. Simon har bott utomlands i Australien under cirka 1 år och har sedan arbetat i en klädaffär i Gävle. Till hösten 2014 kommer han att studera på konstlinjen på Liljeholmens Folkhögskola. Simon studerar sedan hösten 2016 på den 2 åriga Tv-linjen på Kaggeholms folkhögskola som avslutas först under sommaren år 2018. Han kommer att bo i Stockholm från hösten 2017.
 
  Eija arbetar som sjuksköterska på lungkliniken på Länssjukhuset i Gävle. Hon trivs mycket bra inom sitt yrke och har arbetat cirka 35 år inom sjukvården. Hon har haft tjänster både som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, biträdande avd. föreståndare och avd. föreståndare. Hennes olika tjänster inom vården har gett henne en mycket bred kompetens och stor erfarenhet. Hon kan inte tänka sig att arbeta i något annat yrke.
 
Landstinget Gävleborg. Diverse vårdlänkar. Gävle Hamn. Willys Hemsta.

Hans arbetade som säkerhetskonsult i Gävle Hamn under åren 2010 - 2013, där han trivdes bra, i ett arbete som var intressant och omväxlande. Från juni år 2013 har jag övergått till annat arbete inom koncernen. Från 2 maj 2016 arbetar Hans på ett HVB-hem i Gävle som är en pågående tjänst.

  Har tidigare arbetade som pastor under 6 år i Gävle, under åren 1988 - 1994. Dessförinnan, mellan 1984 - 1988 bodde vi i Örebro, där jag bl.a. läste teologi på samfundet Evangeliska Frikyrkan ( dåvarande Nybygget) högskola Örebro Missionsskola, som är ett Baptistiskt Teologiskt Seminarium. Vid sidan av sina heltidsstudier så arbetade han deltid som vakanspastor i Lännäs Baptist- och Missionsförsamling och deltid som väktare på Securitas i Örebro under åren 1985 - 1988.
 
Länk till... Lausannerörelsen och

 
  Innan Örebrotiden bodde vi i Göteborg. Eija fick nytt arbete på Svartedalens sjukhem som biträdande avd. föreståndare alldeles efter att hon flyttat ner från Solna till Göteborg i samband med vårt bröllop 1981. Under åren 1981 - 84 arbetade jag på Begravningsföreningen FONUS. Under denna tid var vi medlemmar i Smyrnaförsamlingen Göteborg (Pingstförsamling) i utposten i Torslanda, där vi bodde. Tidigare, åren 1971 - 81 arbetade jag som banktjänsteman på Länssparbanken Göteborg, nuvarande Föreningssparbanken.
 
 
Smyrnaförsamlingen. Smyrna Torslanda. Pingströrelsens infocenter/ Crossnet.se. Pingst Nu. Världspingstkonferensen i Stockholm.

Under åren 1984 - 1988 arbetade Eija som avd. föreståndare på onkologavdelningen på Regionsjukhuset i Örebro. Till vår stora lycka blev vi föräldrar under jan 1988. Joel betyder Jahve är Gud och vi upplevde verkligen att Joel var Guds gåva till oss. När vi sedan adopterade Simon 1991 var det ett enda stort mirakel. Utan Guds hjälp hade det aldrig gått att genomföra adoptionen. Namnet Simon betyder bönhörelse. Detta blev mycket konkret i förberedelse av adoptionen, under genomförandet och när vi väl kom hem till Sverige igen efter 4 veckor i Sri Lanka. När sedan Simon efter bara några månader fick hjärnhinneinflammation och sedan på ett mirakulöst sett tillfrisknade utan men överflödade våra hjärtan av tacksamhet till Herren. Han var vårt verkliga stöd igenom alla svårigheter och prövningar. I familjen är vi som sagt mycket intresserad av den kristna tron. Vi hoppas att i framtiden på något sätt kunna arbeta vidare inom kyrkan. Har varit sammankallande i Korskyrkan i Gävles missionsråd åren 1999 - 2004. Har även arbetat i cellgruppsarbete, i själavården och i Bibelskolan. Den lilla gemenskapen i cellgruppen måste fungera liksom den stora i den gemensammma gudstjänsten. Dessutom är gåvoupptäckande och relationer lättare att upptäcka och odla i det mindre sammanhanget.
 

 
Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.