Utdrag ur ... Nicenska trosbekännelsen


Vi tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt synligt och osynligt

Vi tro på en enda Herre, Jesus Kristus,
Guds ende Son, född av Fadern före all tid,
ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född,
inte skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allt blev till,
som för oss människor och vår frälsning
steg ner från himlen, blev människa av kött
och blod genom den helige Ande och
jungfru Maria, korsfästes för vår skull under
Pontius Pilatus, led döden och begravdes,
uppstod på den tredje dagen i enlighet med
skrifterna, steg upp till himlen, sitter på
Faderns högra sida och skall återvända i
härlighet för att döma levande och döda,
och vars välde aldrig skall ta slut.

Vi tror på den helige Ande, som är Herre och
ger liv, som utgår från Fadern, som tillbeds
och äras med Fadern och Sonen och som
talade genom profeterna ...

Amen

Text av Hans Andrén 2023-03-28.


Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX

Tillbaka till undervisningsindex.