En stor evangelisk väckelse håller nu på i Mobile i Alabama, USA. Väckelsen som startade 2010-07-23 har en enorm potential och börjar redan beröra stora delar av världen. Väckelsen leds av evangelisten Nathan Morris och pastor John Kilpatrick. John var även med i Pensacolaväckelsen år 1995 - 2000 tillsammans med evangelisten Steve Hill. Väckelsen i Pensacola berörde ungefär 4 miljoner människor i 150 nationer.

Läs vidare om Nathan Morris här!

... och John Kilpatrick. John som var föreståndare i Pensacola församlingen under den underbara väckelse som på 90-talet berörde miljontals personer runt om vår jord. John är en erkänd och erfaren andlig ledare som övervakar och hjälper Nathan Morris i den väckelse som nu pågår tillsammans med en mängd andra hjälpledare.

Läs vidare om John Kilpatrick här!

Både väckelsen i Lakeland och nu i Mobile Alabama är direkt kopplade till en profetia som gavs 2004 av God TV ledare Wendy Alec. Hon profeterade väckelse i östra och sydöstra USA, där Florida också namngavs. Nedan kan du ta del av profetian ...


 

The Coming East Coast Revival - PROPHECY

first documented on unknown prophet website 9 JULY 2004

Wendy Alec is gifted with a remarkable prophetic voice and ancinting with a passion for the Church and for media evangelism. She delivers a clear prophetic message to the church, and her tremendous heart of mercy for the broken hearted and for the lost souls translates both to television and through her ministry as an author. Wendy is the author of Journal of the Unknown Prophet and host of the series A word From Heaven.


 

Wendy Alec: “And Florida says the Lord - yes Florida -visitation - visitation - a mighty visitation of my spirit shall burn …God has planned from the East Coast of America a radical move of Holy Spirit revival that will impact the entire continent of America ...
... and the world …”


 

Wendy Alec har alltså profeterat väckelse i östra och sydöstra USA. Väckelsen skall sedan i förlängningen beröra hela världen. Vi såg det ske under Lakelandväckelsen och Nu börjar det ske i den allt starkare väckelsen i staden Mobile Alabama, USA. Mobile ligger väster om och nära Pensacola vid gränsen Florida – Alabama. Jag uppmanar dig som läser detta att aktivt göra dig delaktig i det som HERREN vill göra i den sista tiden, i sin församling på jorden. Jag uppmanar dig att inte stå utanför detta!


Var inte okunnig om det profetiska skeendet, 2 Petr. 1:19-21. Herrens återkomst är nära! End Time is here!

Bay of The Holy Spirit Revival, in Mobile Alabama/ USA - on You Tube:

What is the Bay of the Holy Spirit Revival message?

Bay of the Holy Spirit Revival Worship1.

Bay of the Holy Spirit Revival Worship2.

Bay of the Holy Spirit Revival Worship3.

Bay of the Holy Spirit Revival 1.

Bay of the Holy Spirit Revival 2.

Bay of the Holy Spirit Revival 3.

Bay of the Holy Spirit Revival 4.

Bay of the Holy Spirit Revival 5.

Bay of the Holy Spirit Revival 6.

Delia Knox sjunger i sin rullstol.

Delia Knox Walking.

Delia Knox walking unassisted.

Delia Knox walks on stage and sings at Bay of the Holy Spirit Revival.

Fire of God falls on young people the Bay of the Holy Spirit Revival.

Deaf baby healed at Bay of the Holy Spirit Revival

Blind boy healed at Bay of the Holy Spirit Revival.

Child healed of brain tumor at Bay Of The Holy Spirit Revival 28th Aug 2010.

Man on crutches healed at Bay of the Holy Spirit Revival.

Woman's leg straightened whilst watching revival online.

Testimony From the Bay Of the Holy Spirit Revival.

Healing testimonies at Bay of the Holy Spirit Revival.

Nathan Morris feel the Holy Glory.

Nathan Morris 60 sec.

A Prophetic Word From John Kilpatrick to USA and the story from Pensacola.


 
 

Lär dig mer om händelserna kring Jesu återkomst.


 

 
Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.