Principer för andligt ledarskap


 
 

Inledning


Vilket föredöme och vilken ledare är du för dem som är i din inflytelsesfär? Ju fler människor du leder eller vägleder, desto större är ditt ansvar inför vår Herre. Många människor vill idag ha makt, uppskattning och inflytande. Därför måste vi ha rena motiv om vi skall tjäna Gud, i andligt ledarskap. Vi är inte tillsatta för att sätta oss på människor och undervisa dem utifrån en upphöjd position. Andligt ledarskap handlar istället om att tjäna människor och vara villig att bokstavligen tvätta deras fötter. Här kan vi bara tjäna i det som är givet och vi skall komma ihåg att våra givna gåvor och vår personliga kallelse glömmer inte Gud. Vi tjänar människor enligt Kristi föredöme. Vägen har HERREN visat oss i Bibeln och genom sitt föredömliga liv. Vi såg Kristi härlighet när han vandrade bland oss och Jesus var full av nåd och sanning.

Princip 1 - Ödmjuka ditt hjärta

De verkliga tjänarna-ledarna är ödmjuka och väntar sig befordran endast från Herren. Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd, Luk. 14:7-11.

Princip 2 - Var först en efterföljare till Kristus

De verkliga tjänarna-ledarna vill följa Jesus, inte söka positioner och titlar. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare sa Jesus. Bibliska ledare behöver inte säga till fåren att följa, istället gör dom det självmant eftersom de ser Jesus, i sina ledare. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många, Mark. 10:32-44.

Princip 3 - Tjäna helhjärtat

En andlig ledare efter Guds sinne ger upp sina egna rättigheter för att betjäna andra. Han eller hon tänker inte på vilken nytta eller fördel uppdraget skulle medföra. Tjänandet ger honom eller henne äkta glädje och tillfredställelse. Position och makt kommer från Gud, men platserna till höger och vänster om mig kan jag bara ge dem som har bestämts därtill sa Jesus enl. Mark. 10:40. Därför är positionstänkande och maktsträvande något som alla typer av andliga ledare måste göra allt för att motverka.

Princip 4 - Ta risker

Ledaren kan ta risker och offra sig när han eller hon betjänar andra, därför att han litar på Guds omsorg. Endast när du tror på Herrens absoluta kontroll och omsorg om ditt liv kan du riskera ditt eget liv i att tjäna andra. Jesus visste att Fadern hade givit allt i hans händer, Joh. 13:3, för att du skulle utvecklas till en verklig ledare. Överlåt dina andliga gåvor, dina erfarenheter, din personlighet, dina praktiska gåvor, din vilja och dina mål åt HERREN.


Princip 5 - Börja jobba

Ta på dig Jesus förkläde och betjäna andra. Jesus gav oss exempel på en verklig tjänare, som ödmjukar sig och betjänar sina medmänniskor med kärlek, Joh. 13:4-11. Om du är Jesu efterföljare har du lätt att ta tag i praktiskt arbete, att tvätta fötter som Jesus lärde oss. En verklig ledare kräver inte tjänster och privilegier.

Princip 6 - Betjäna tillsammans med andra

Var och en behövs vid arbete i Guds rike. Jesus valde och skolade sina lärjungar att gå vidare med trons ord. Meningen är inte att någon ska arbeta för sig själv, vara ensam om ansvaret och ensam om att ta beslut. Uppmuntrar, skolar och hjälper du andra bröder och systrar i arbetet för Herren, eller är du bara intresserad av din egen framgång, Apg. 6:1-6.

Princip 7 - Bygg upp ett fungerande team

Alltför många som är involverade i andligt arbete fungerar fortfarande efter "jag själv" - principen. Det andliga ledarkapet fungerar som bäst när man leder ett team. Ledarens "mantel" bör föras över till andra, som själva utbildar och hjälper andra framåt. Inom näringslivet har man för länge sedan upptäckt team-arbetets betydelse. Är du med i ett team, bygger du upp en dynamiskt grupp som når ut till många själar och åstadkommer mer än vad en människa gör, Mark. 6:7.
Av Hans Andrén, 2006-08-07.

Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX

Tillbaka till undervisningsindex.