K R I S T N A - L Ä N K A R

"Jesus är vägen, sanningen och livet", Joh. 14:6.


 
Erikshjälpen/ Korskyrkan Second Hand i Gävle... ... Bilder invigningen. Korskyrkans Gävle.

 
Hedviglundskyrkan Gävle. Frälsningsarmén Gävle. Åsängekyrkan Valbo. Kingdom Life Gävle. Betlehemkyrkan Gävle. Sionförsamlingen Björke.


Kristna Internetportaler och index:

Crossnet. Svenska Evangeliska Alliansen. Bible Gateway com. Kyrksajten se.

 


Spännande kristna sammanhang:

Yngve Kalin. Åh Stiftsgård.

Skapelse & Evolution:

Gluefox com. Cretation Evidence. Answers in Genesis. Dissent from Darwin org. Predika Nu.

Människovärde. Kristdemokraternas abortsyn 1972 - 2003. Club 700 - TV. Bikerchurch com. Kristendom se - söker du en kyrka?

Don Piper Ministries. Anders Brogren. Jesus se. Living waters com. Sermon index. Kesington Temple, London City Church. Flammor com.


Tidningar & Film

Tidningen Dagen. Tidningen Världen Idag.

Internationella kristna länkar

Reinhard Bonnke, Leftbehind, Derek Prince and Christianity Today.
Bible Study Tools, Christian Answers Net, Bible Gateway, Derek Prince and CBN com.
 

Länkar till David Wilkersson, en av de mest klarsynta profeterna i vår tid. David tjänstgjorde i Time Square Church i New York, genom organisationen Teen Challenge.

David Wilkersson com, Time Square Church, Teen Challenge org and Teen Challenge Sweden.

David Wilkersson pulpitseries 1 - international and pulpitseries 2 - Swedish.