Kort historik över Kristdemokraterna

Parti - historia


Partiet bildades 1964. Från början präglades partiets politik mycket av en protest mot den utveckling i samhället, som innebar att staten och olika institutioner som till exempel skolan skulle vara helt neutrala när det gäller vilken etik och moral som skulle råda. Partiets namn blev först Kristen Demokratisk Samling (KDS). Partiets första partiledare var Birger Ekstedt. Efter Ekstedts död 1972, blev Alf Svensson partiordförande i januari 1973, en post som han fortfarande innehar.

Valresultat


Partiets valsiffror var relativt blygsamma under en lång rad av val. De pendlade mellan 1,4 procent och 1,9 procent under åren 1964 - 1982. I valet 1985 ingick partiet valsamverkan med centerpartiet. Röstutfallet blev 2,6 procent inom valkartellen och partiet fick ett mandat i riksdagen. Alf Svensson blev invald. Inför valet 1988 upphörde valsamverkan och partiet fick 2,9 procent och blev utan riksdagsmandat. Vid valet 1991 fick partiet ett genombrott med 7,1 procent. 26 rikdsdagsledamöter blev valda och partiet fick också regeringsansvar tillsammans med centerpartiet, folkpartiet och moderaterna. Kristdemokraterna besatte tre ministerposter i regeringen, partiledaren Alf Svensson blev biståndsminister och vice utrikesminister, Inger Davidsson blev civilminister och Mats Odell kommunikationsminister. Vid valet 1994 fick partiet 4,1 procent av rösterna med 15 mandat i riksdagen och partiet blev åter oppositionsparti. I det senaste valet, 1998, fick partiet hela 11,8 % av rösterna och 42 kristdemokrater sitter idag i riksdagen. Redan från partiets start erhölls mandat i kommunfullmäktige på olika delar i landet. Denna representation har stadigt ökat och byggdes successivt ut över åren, även på landstingssidan. På så sätt skaffade sig partiets förtroendevalda politisk kompetens och parlamentarisk vana. Kristdemokraterna är idag dessutom representant i EU-parlamentet med två mandat.

Nytt program och nytt namn


1987 totalreviderade partiet sitt program och bytte namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet med förkortning KDS. 1993 gjordes en ny revidering av programmet och 1996 skedde ytterligare ett partinamnsbyte. Det nya namnet är Kristdemokraterna. Partisymbolen är en vitsippa mot mörkblå bakgrund. Sedan 1999 har partiet än en gång sett över sitt princip-program och beslut om nytt princip-program togs vid rikstinget i juni 2001. Partiet har sedan 1984 varit medlem av den kristdemokratiska internationalen, CDI. 1995 blev partiet en fullvärdig medlem av EPP, en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.

De viktigaste frågorna


Partiets profil har varit fokuserad på etikens/ moralens betydelse för ett gott samhälle, på familjens och skolans grundläggande betydelse, vård- och omsorgsfrågor och internationell solidaritet.

Värdeorienterat idéparti


Kristdemokraterna är ett värdeorienterat idéparti. Den värdeorienterade samhällsvisionen kan beskrivas på följande sätt; en verklighetstrogen och hållbar människosyn som omfattas av medborgarna skapar de bästa förutsättningarna för ett gott samhälle. Det kristdemokratiska samhällsarbetet bygger på en människosyn vars ingredienser är:

1. Insikten om ett specifikt människovärde.

2. Insikt om människans ofullkomlighet.

3. Människans grundläggande behov av små nära gemenskaper, framförallt familjen.

4. Förvaltarskapstanken.


¨ Kristdemokraterna företräder en personalistisk människosyn. Det är en människosyn sprungen ur den kristna kulturtraditionen. Personalismen är ett alternativ till både kollektivism och individualism. En vanlig missuppfattning om partiet är att man måste vara religiöst engagerad för att vara med. Det är inte riktigt.

Alla som delar partiets grundsyn är välkomna att arbeta politiskt med Kristdemokraterna. Välkommen att rösta på Sveriges bästa och mest genomtänkta parti. Upptäckt detta genom att läsa och göra dig delaktig i vårt princip-program.Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.

Till Kristdemokraterna.