Isebels Ande står emot och vill döda Guds profeter

Bibeltexter; 1 Kungaboken 16:31, 18:1-40, 21:25-26, 22:52-54, 2 Kungaboken 9:22b.

Israels kung Ahab och hans hustru drottning Isebel regerade ...

i Nordriket i Israel mellan 869 - 850 f.Kr. från nordrikets huvudstad Samaria. Han liksom sin son Ahasja gjorde vad ont var i HERRENS ögon. Ahab fick Israel att synda genom att tjäna och tillbedja avguden Baal, 1 Kung. 22:52-54. Han byggde t.o.m. ett Baalstempel i nordrikets huvudstad Samaria. Ahab blev bedragen till avguderi och avfall av sin hustru, drottning Isebel, 1 Kung. 21:25. Isebel var en fenicisk kungadotter, dotter till Etbaal, kung i Tyrus och Sidon och blev alltså drottning i Ahabs rike, det nordliga tiostamsriket Israel, 1 Kung 16:31. Isebel införde fenicisk gudsdyrkan vid Ahabs hov, och 450 av Baals och 400 av Aserans profeter fick äta vid hennes bord. Fenicierna var ett sjöfarande folk, som använde hamnarna i Tyrus och Sidon för handel. Dom var mycket rika, Hes. 28:1-5. Fenicierna dyrkade skapelseguden El, hans son Baal och himladrottningen Asera. Isebel levde ett lyxliv i staden Tyrus, där hon var prästinna för guden Baal. Troligen var hon inblandad i tempelprostitution och ockultism. I 2 Kung. 9:22b kan vi läsa att hennes väsen var hedniskt och att hon höll på med trolldomskonster. Han var en djupt omoralisk kvinna med ett förföriskt och lockande väsen och hon lade sig i allt, även Israels politiska liv och lockade så Israels kung Ahab till avfall och avgudadyrkan.

Ordet Isebel ...

är ett feniciskt ord, som betyder furste. I Hes. 28:1-23 kan vi läsa om profetian mot fursten i Tyrus, som kan vara direkt riktad till drottning Isebel, men som också traditionellt i Guds församling har tolkats som ängeln Lucifers avfall från den treenige Gudens (Gud - Fader, Gud Sonen - Jesus Kristus och Gud - den Helige Ande) himmelska värld. Det är ingen tvekan om att drottning Isebel verkligen tjänade satan, i sin roll som Baals prästinna. Hon var både en inkarnation av guden Baal och en inkarnation av satan, alltså en antikristlig gestalt. Satan benämns ju som sagt som fursten i Tyrus i Hes. 28. Isebel hade överlåtit sin person till de onda andemakterna. Hon var deras tjänarinna. Hennes hjärta och väsen var ont, vilket förde med sig både ett destruktivt tänkande och destruktiva handlingar. Isebel gör allt för att bekämpa det goda. Hon ställer sig i skarp opposition till Gud och hans profeter. Under Isebels ledning fick avgudadyrkan en sådan spridning, att det till slut endast återstod 7000 män som inte dyrkade Baal i hela Nordriket, 1 Kung. 19:18. Med hjälp av dottern Atalja, drottning i Juda, fick baalsdyrkan en tid övertaget också i Juda, 2 Krön. 22:3. När Jehu, Israels blivande kung gjorde sitt intåg i Jisreel efter att ha dräpt Israels kung, Ahabs son Joram, och Judas kung Ahasja, lät han kasta ned Isebel från ett av slottets fönster. Hennes blod stänkte på muren och på hästarna och hennes lik förtärdes av hundarna. Endast huvudskålen, fötterna och händerna var kvar, 2 Kung. 9:30-35. Namnet Isebel blev senare en beteckning på onda, tygellösa kvinnor, Upp. 2:20. Ahabs giftemål med Isebel, alliansen Fenicien/Israel ledde alltså till en maktkamp mellan Gud och djävulen, som får sitt klimax i mötet mellan Isebels 850 profeter; 450 Baalsprofeter och 400 Aseraprofeter och den ensamme profeten Elia, på berget Karmel, 1 Kung. 18:16-40. Elia betyder JAHVE är Gud. Här ser vi konfrontationen i själva namnen. En ond ande (fursten Isebel) står emot Gud och vill döda Guds folk och Guds profeter. På berget Karmel visar den levande Guden vem som är Gud, när Baalprofeterna misslyckas och Gud kommer till Elias hjälp.

Här följer texten direkt från Bibeln, 1 Kung. 18:20-40:

"Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmel. Elia trädde fram för allt folket och sade: "Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom." Men folket svarade honom inte med ett ord. Då sade Elia till folket:"Jag är ensam kvar som HERRENS profet, och Baals profeter är 450 man. Ge oss två tjurar, och låt dem välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld. Sedan skall jag göra i ordning den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld. Därefter må ni åkalla er guds namn. Den gud som svarar med eld, han är Gud." Allt folket svarade:"Ditt förslag är bra." Elia sade till Baals profetrer:"Välj ut åt er den ena tjuren och gör den i ordning. Ni får välja först, eftersom ni är fler. Åkalla därefter er guds namn, men tänd inte elden!" De tog den tjur som han gav dem och gjorde den i ordning.

De åkallade Baals namn ...

från morgonen ända till middagen och ropade:"Baal, svara oss"! Men inte ett ljud hördes, och ingen svarade. Och hela tiden dansade de omkring altaret som man hade byggt. När det blev middag, retades Elia med dem och sade:"Ropa högre. Visst är han en gud, men han kanske sitter försjunken i tankar, eller så är han upptagen eller på resa, kanske sover han, med då skall han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig som de brukade, med svärd och spjut så att blodet rann på dem. När det blev eftermiddag, greps de av profetiskt raseri och höll på så ända till dess det var tid för matoffret och ingen tycktes heller bry sig om dem.

Elia sade då till allt folket: "Kom fram hit till mig!"

Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare som hade blivit nerrivet. Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från HERREN:"Israel skall vara ditt namn." Av stenarna byggde Elia ett altare i HERRENS namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av två seamått. Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. Sedan sade han:"Fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden." Han sade vidare:"Gör så en gång till." De gjorde så för andra gången. Därefter sade han:"Gör så för tredje gången." De gjorde så för den tredje gången. Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade:

"HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel,

att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan. Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade:"Det är HERREN som är Gud! Det är HERREN som är Gud!" Men Elia sade till dem:"Grip Baal profeter. Låt inte en enda av dem komma undan." De grep dem och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där.

Även i Nya Testamentet varnas församlingen ...

i Thyatira, Upp. 2 för att det finns människor i församlingen, som bedriver otukt och som inte lyder HERRENS anvisningar. Människor som håller sig till villoläror, Bileams lära och Balaks lära. Falska profeter som är vilseledda av kvinnan Isebels väsen, karaktär, hennes ande, ISEBELS ANDE!!! Vi skall naturligtvis inte som Elia döda någon för det, utan i kärlek och respekt mana varandra till omvändelse och helighet så att HERRENS plan med våra liv kan uppenbaras och genomföras på ett så bra sätt som möjligt mitt i Guds församling, som är HERRENS kropp och där han är Huvudet som får styra sin kropp i ett perfekt samspel. Vi måste i den yttersta tiden lägga allt fokus på att bygga Guds församlingen genom evangelisation/mission, genom diakoni och själavård, genom socialt ansvarstagande, där vi t.ex. på ett mycket konkret sätt sätter oss in i rättvisefrågorna och tar ansvar för den jord vi är satt till att förvalta. I det nya förbundet är nåden och försoningen centrala begrepp. Jag uppmanar därför oss alla:" Låt försona Er med Gud och med varandra! "

Textbearbetning av Hans Andrén, 2002-06-23.

Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX

Tillbaka till undervisningsindex.