H a n s & E i j a


Det känns lite konstigt att tänka att vi varit i Gävle i 32 år. Vi flyttade upp hit från Örebro när Hans började som pastor i Baptistförsamlingen Korskyrkan i Gävle. Församlingen tillhör samfundet "Evangeliska Frikyrkan", f.d. Nybygget kristen samverkan. Våra intressen är givetvis barnen. Vi är förutom kyrkan intresserade av sport, friluftsliv och musik samt att odla vänskapsband med olika typer av människor. Vår son Joel fyllde 32 år den 15 nov 2019. Joels namn betyder JHVH är GUD. Han tog studenten sommaren 2006 då han gick ut Handelsgymnasiet - Borgarskolan. Sedan arbetade Joel under sommaren för tidningstjänst och som telefonsäljare. I november månad 2006 började han arbeta på Willys, där han praktiserade under årskurs 3 på Handelsgymnasiet. Han har sedan november 2006 arbetat mer eller mindre heltid på Willys, vilket gläder oss. Joel har det senaste året fått fast tjänst på Willys Hemsta. Han flyttade under år 2013 till Irland, där han bor och arbetar med sin kvinna, Nicola. Under 2015 flyttade Joel tillsammans med Nicola till Sverige igen. De bor nu i Uppsala och Joel arbetar på Willys i Uppsala. Nicola arbetar som städerska i Uppsala till dess hon behärskar svenskan så bra att hon kan söka arbete mer i linje med hennes utbildning och arbetslivserfarenhet från Irland. De har tillsammans en underbar liten dotter som är lite mer än 1 år gammal och heter Zoey.


 
Arbetarbladet Online. Gefle Dagblad Online. Gävle Kommun.

 

Vår andra son Simon fyllde 28 år den 28 april 2019. Namnet Simon betyder bönhörelse, att Gud hör våra böner. Simon har gått grundskolan årskurs 6 - 9 på Engelska Internationella skolan i Gävle. Han trivdes bra på skolan och det är det ju en stor förmån att tidigt få träna det engelska språket mer systematiskt. Sommaren 2007 gick Simon ut 9:an och började sin gymnasieutbildning på Polhemsskolans linje Teknik, Produktion och Service hösten 2007. Simon tog studenten sommaren 2010. Sedan 20 oktober 2010 har Simon varit i Australien, där han bl.a. arbetat i Hillsong Church i Sydney. Han planerar att komma hem under hösten 2011. Simon har sedan hemkomsten arbetat mycket ideellt inom Trosgnistans mission i Bollnäs framförallt med ungdomar. Han har även arbetat i en affär i centrala Gävle. Från hösten 2014 började han läsa på konstlinjen på Liljeholmens Folkhögskola. Mellan hösten 2016 och sommaren år 2018 studerade Simon på TV-linjen på Kaggeholms Folkhögskolan. Från hösten år 2017 kommer Simon att bo kvar i sin studentlägenhet i Bromma, Stockholm. Efter TV-utbildningen har Simon arbetat i en måleriaffär en kortare tid till dess att han fick sin heltidstjänst på en förskola i Solna, där han fortfarande arbetar.


 

Eija arbetar som sjuksköterska på lungkliniken på Länssjukhuset i Gävle. Hon trivs mycket bra inom sitt yrke och har arbetat drygt 40 år inom sjukvården. Hon har haft tjänster både som vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, biträdande avd. föreståndare och avd. föreståndare. Hennes olika tjänster inom vården har gett henne en mycket bred kompetens och stor erfarenhet. Hon kan inte tänka sig att arbeta i något annat yrke.


 

Landstinget Gävleborg. Diverse vårdlänkar. Gävle Hamn.

Hans arbetade som säkerhetskonsult på Ericsson mellan år 1994 - 2006, år 2006 - 2007 på Migrationsverket Gävle, år 2007 - 2009 på Stora Enso i Skutskär och 2016-05-02 - 2017-11-02 som Ungdomshandledare på ett HVB-hem i Sätra, Gävle. Han har tidigare arbetade som pastor under 6 år i Gävle, under åren 1988 - 1994. Dessförinnan, mellan 1984 - 1988 bodde vi i Örebro, där han läste teologi på Evangeliska Frikyrkan ( dåvarande Nybygget) högskola Örebro Missionsskola, som är ett Baptistiskt Teologiskt Seminarium (ALT-utbildning idag). Vid sidan av sina heltidsstudier så arbetade han deltid som vakanspastor i Lännäs Baptist- och Missionsförsamling och deltid som väktare på Securitas i Örebro under åren 1985 - 1988.


 
Länk till... Lausannerörelsen och

 

Innan Örebrotiden bodde vi i Göteborg. Eija fick nytt arbete på Svartedalens sjukhem som biträdande avd. föreståndare alldeles efter att hon flyttat ner från Solna till Göteborg i samband med vårt bröllop 1981. Under åren 1981 - 84 arbetade jag på Begravningsföreningen FONUS. Under denna tid var vi medlemmar i Smyrnaförsamlingen Göteborg (Pingstförsamling) i utposten i Torslanda, där vi bodde. Tidigare, åren 1971 - 81 arbetade jag som banktjänsteman på Länssparbanken Göteborg, nuvarande Föreningssparbanken.


 

Smyrnaförsamlingen. Pingst Nu.

Under åren 1984 - 1988 arbetade Eija som avd. föreståndare på onkologavdelningen på Regionsjukhuset i Örebro. Till vår stora lycka blev vi föräldrar under jan 1988. Joel betyder Jahve är Gud och vi upplevde verkligen att Joel var Guds gåva till oss. När vi sedan adopterade Simon 1991 var det ett enda stort mirakel. Utan Guds hjälp hade det aldrig gått att genomföra adoptionen. Namnet Simon betyder bönhörelse. Detta blev mycket konkret i förberedelse av adoptionen, under genomförandet och när vi väl kom hem till Sverige igen efter 4 veckor i Sri Lanka. När sedan Simon efter bara några månader fick hjärnhinneinflammation och sedan på ett mirakulöst sett tillfrisknade utan men överflödade våra hjärtan av tacksamhet till Herren. Han var vårt verkliga stöd igenom alla svårigheter och prövningar. I familjen är vi som sagt mycket intresserad av den kristna tron. Vi hoppas att i framtiden på något sätt kunna arbeta vidare inom kyrkan. Har varit sammankallande i Korskyrkan i Gävles missionsråd åren 1999 - 2004. Har även arbetat i cellgruppsarbete, i själavården och i Bibelskolan. Den lilla gemenskapen i cellgruppen måste fungera liksom den stora i den gemensammma gudstjänsten. Dessutom är gåvoupptäckande och relationer lättare att upptäcka och odla i det mindre sammanhanget.


 

 

Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.