Förlorad eller återfunnen? Matt. 25:31-46


I verserna 31-34 talas det om två kategorier av människor, dels de som vänder om till Gud och dels de, som går förlorade. Varje människa på jorden måste vända om och följa Jesus om man inte skall missa målet med sitt liv och gå förlorad för evigheten.

Trots att detta att vara frälst/ räddad, att vara en kristen bara baseras på Guds nåd, var det ingen billig nåd. Den kostade Gud allt, till och med hans egen Son. Gud har alltså inte gått på rea när han köpte dig och mig. Han har betalt fullt pris, han var beredd att offra sitt liv, när han gick korsets väg.

Det underbara var att allt inte slutade med hans död för mänskligheten. Han har också uppstått för mänskligheten. Han vill idag ge av sitt uppståndelseliv till var och en som törstar och längtar efter ett förvandlat och upprättat liv. Kristus är uppstånden! Han lever! Han vill leva i dig och mig. Han vill att hans uppståndelseliv skall flöda genom Ditt och mitt liv. Vi får i kraft av Guds nåd vara Jesu händer och fötter till en slagen och sargad mänsklighet.

Om du i den helige Andes kraft vill följa Jesus, behöver Du närhet till honom. Du behöver vårda den relationen genom lyssnande, tro, lydnad och helgelse. Jag kan tyvärr inte säga Dig att denna väg alltid är så lätt. Men trots detta är det den enda framkomliga vägen. Du kommer att möta motstånd, både utifrån - från människor och infrån - från ditt eget kött - ditt ego. Din fallna natur vill inte underordna sig Guds lag.

Läs även Rom. kap 6 - 8.

Därför måste du kläda av dig din gamla människa, i Andens kraft och ikläda dig Kristus, i samme Andes kraft. I den helige Ande, genom bönen, ordet, sakramenten och din lokala församlingsgemenskap kan Du bli en övervinnare. Segern vinnes i namnet Jesus, genom Andens kraft och genom Jesu blods beskydd över ditt liv, Ef. 6.

I verserna 35-36 ser vi att våra liv med Gud måste få konsekvenser. Att ta sig an de svaga, att visa gästfrihet, att söka upp faderlösa och änkor i deras nöd, att besöka sjuka och fängslade, att låta solidaritet och rättvisa få prägla våra liv är exempel på en rättfärdig hållning.

Läs även Apg. 20:35b.

Tag Er an de svaga med Herren Jesu ord i minne: "Det är saligare att ge än att få."

Text av Hans Andrén, 2001-11-17.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida. Till Undervisnings-index.