Rätt förvaltarskap, Matt. 25:14-30


I liknelsen om de tio talenterna är poängen ett frimodigt, troget och rätt förvaltarskap. Scenen är densamma som i liknelsen om de tio brudtärnorna. En viktig detalj i liknelsen är talentens värde. En talent motsvarar idag ca 10 000 svenska kronor. Således fick även den som bara fick en talent, en betydande summa att förvalta.

Läs även Luk. 16:10-12.


I vers 23 är tecknet på en god förvaltare trohet i det lilla. Detta är en förutsättning för att vi skall anförtros det som har verkligt värde. En grundläggande hållning för framgångsrikt förvaltarskap är frimodigheten. Vi ser den i vers 16: "Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer." Motsatsen ser vi i vers 25: "Jag är rädd."

Läs även 2 Tim. 1:7.


Gud har inte gett oss feghetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Härav förstår vi, att vi kan påverkas av olika slags andligt inflytande.

Läs även Matt. 24:46.


Givetvis har vi också olika förmågor/ gåvor för att kunna förvalta det som har anförtrotts oss. Bara vi frimodigt brukar dem och gör det vi kan. I versarna 26-30 ser vi de allvarliga konsekvenserna av att inte handla på rätt sätt. Att gräva ner våra gåvor, bildligt talat, kan stå oss dyrt. Vi måste frukta Gud mer än människor.


Text av Hans Andrén, 2001-11-17.


Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX

Tillbaka till undervisningsindex.