DET GODA SAMTALET

Utgår från Bibeltexterna i Joh. kap 3-4; Jesu samtal med Nikodemos och kvinnan från Sykar.

När man ser Jesu hållning till sina medmänniskor förundras man över hans lyhördhet och förmåga att lyssna in människors behov. Både i samtalet med Nikodemos och kvinnan vid Sykarsbrunnen reagerar man över vilken god lyssnare Jesus är. Han är extremt lyhörd, när han pejlar in både Gud och människan. Han är en person som ser individen, problemen, ger vägledning, uppmuntran och ny kraft, som gör att vi som människor kan gå vidare i livet med tillförsikt och framtidstro. Därför är det oerhört viktigt att vi som kristna ser honom som det goda föredöme han är. "Vi måste få igång en bättre dialog", är ett uttalande man hör ibland från politiska församlingar och andra organisationer. Till fredssamtal lyder omvärldens råd till Sharon och Arafat. Dialogen, samtalets funktion är att tala samman, att söka en gemensam mening. Att lyssna på varandra och söka förstå, inte debattera, vilket betyder slå ned eller diskutera, som betyder att skaka eller bryta isär. Exempel på goda samtal finner vi i Johannes evangelium kapitel 3 och 4, där Jesus samtalar med Nikodemos och kvinnan från Sykar. Samtal i respekt och lyssnande, med ärliga och uppriktiga svar på frågor som ställs. Inga verbala slagsmål, utan samtal som slutar i gemensamma insikter.


I det stressade samhälle vi idag lever i odlas och premieras inte förmågan att föra samtal. Tiden tycks inte räcka till för att söka förstå och sätta sig in hur den andre tänker. Vi utvecklar inte förmåga att leda ett samtal ifrån en punkt till en annan, utan det blir många gånger ostrukturerat. Att t.ex. leda en medmänniska fram till kristen tro går ofta igenom det goda samtalet. Goda predikningar och apeller har sitt värde, under och tecken sitt, men det avgörande är att varje människa får ställa sina frågor och få svar i kärlek och respekt. Fundera och tänkt efter. Vilka samtal har hjälp dig genom livet? Upptäck hur vissa samtal haft en avgörande inverkan på dina beslut och handlingar. Det finns personer runt omkring oss som behöver samtalspartners. Makar som behöver mera tid tillsammans, barn och föräldrar som behöver regelbundna samtal tillsammans, vänner som behöver fördjupa sin gemenskap, arbetskamrater som skulle behöva lära sig förstå varandra bättre och släkt som behöver avsätta mer tid tillsammans.


Det finns också andligt sökande människor runt omkring oss, där vi behöver lyssna in Andens maningar och deras signaler. Många människor idag är besvikna och sårade. Dom har aldrig fått möjligheten att få hjälp, därför att ingen lyssnat på dem. Vi behöver därför blir bättre medmänniskor och ta oss tid för det goda samtalet. Detta är en av de viktigaste nycklarna för att församlingens gemenskap skall fördjupas och församlingen bli förnyad, vilket i sin tur leder till att nya människor finner vägen till Gud. Vägen till en god utveckling i våra liv är att lära känna Jesus Kristus på djupet, genom att ha en öppen kommunikation med honom och leva i en god relation till den helige Ande. Den som har sett Fadern har sett mig sade Jesus och Aposteln Johannes betonade att Jesus är vägen, sanningen och livet. Johannes sade vidare att den helige Ande skulle leda oss till hela sanningen. Om Jesus ansåg att samtalet var en viktig nyckel till detta och i sin tur leder till goda relationer och utveckling så inser vi själva att det finns något som heter det goda samtalet.


Bearbetad text av Hans Andrén, 2002-05-05.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Till undervisnings-index.