Erikshjälpen Gävle Second Hand

1.) - Premiär 29 nov 2008, 2.) - Föreståndare Åsa Andersson, 3.) - Butiken-a, 4.) - Butiken-b, 5.) - Butiken-c, 6.) - Butiken-d, 7.) - Butiken-e, 8.) - Butiken-f, 9.) - Butiken-g, 10.) - Butiken-h.
1.) - Butiken-i, 2-) - Erikshjälpen-a, 3.) - Erikshjälpen-b, 4.) - Café Erik, 5.) - Pastor Göran & Landshövdingen, 6.) - Pastor Göran invigningstalar, 7.) - Second Hand Entrén, 8.) - Erikshjälpens verksamhetsledare Thomas Persson invigningstalar, 9.) - Landshövdningen Barbro Holmberg invigningstalar, 10.) - Bokinköp.
1.) - Pastor Daniel, 2.) - Ella & Emma i kassan, 3.) - Benitte o co i Café Erik, 4.) - Fikapasus Café Erik, 5.) - Alf & Dominique i snabbkassan, 6.) - Susanne & Julie i kassan, 7.) - Erikshjälpen förändrar världen, 8.) - Kö i kassan, 9.) - Kö i snabbkassan, 10.) - Arbete pågår för fullt i kassan.

 

 
Korskyrkan Gävle. Erikshjälpen Sverige.

Till Fotoindex. Till Fam Andréns huvudsida.