Den profetiska församlingen inför Jesu återkomst


Bibeltexter; Hebr. 12:25-29, Upp. 13:18, 1 Tess 5:2-6, Joel 2:28, 32, Joh 14:12, Ef. 5:27, Upp. 19:7, Joh. 17, Ef. 4:11-13, 2 Krön. 6:19, 7:14-15, Dan 7:27, Upp. 21:1-7, Apg. 2:14-41, Dan. 11:32, Fil. 3:10, Matt. 23:12 och 1 Petr. 5:6, 2 Krön. 16:9.

Klicka här så kommer du till tidningen Flammor. Där blir uppdaterad inför Jesu återkomst.

Vi lever idag i en mycket omvälvande tid. Världen går mot sin undergång. Guds rike närmar sig med hast och kommer snart att uppfylla hela jorden !!! Jesu återkomst närmar sig och samtliga kristna som lever idag måste aktivt bidra till att slutföra missionsbefallningen!

Stora politiska, ekonomiska och sociala förändringar har skett och är på gång. Mycket kommer att förändras. Det är då oerhört viktigt att församlingen lever med och har en förståelse för vad tiden kräver av oss. Då kan vi inte leva kvar i hur det var förr, istället behöver vi en mycket kraftfull andlig förnyelse som leder till en stark utveckling på alla fronter och gör församlingen till den profetiska församling som den skall vara. Församlingen behöver få en levande vision inför de kommande utmaningarna som väntar oss. Vi skall med respekt för det förgångna lära oss av historiens misstag, men vi måste alltså samtidigt förstå den tid vi lever i. Händelserna i östeuropa har lett till ett av historiens radikalaste maktskiften. Några av världen mäktigaste män förlorade sin makt och några av de mäktigaste kommunistregeringarna störtades inom loppet av några veckor under slutet av 80-talet. Supermakterna hade lite kontroll över dessa händelser. De bara hände och förändrade den rådande världsordningen på bara några dagar.

Författaren till Hebréerbrevet förutspådde en tid, då allting som kunde skakas skulle skakas, Hebr. 12:25-29. kriget mot Irak "Operation Desert Storm" skakade oss under 90-talet och krisen i mellanöstern har fördjupats mer och mer. Efter terrorattackerna mot World Trade Center den 11 sept 2001 blir inte världen sig lik. Denna händelse har satt djupa spår i oss alla. Det är högst troligt att det på en kort tid kommer att växa fram ett fördjupat kontrollsamhälle som liknar det profetiska ordet beskrivning av det antikristliga globala riket, där ingen kan köpa eller sälja utan att bära vilddjurets namn eller dess namns tal, Upp. 13:18. Utvecklingen, om man nu kan kalla den utveckling kommer att leda till att kärleken kallnar bland människorna. Guds församling riskerar att bli allt ljummare och alltmer likgiltig. Som de står i 1 Tess. 5:2-3:"Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: " Fred och trygghet!, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan."


I denna situation får vi ta till oss de underbara orden i 1 Tess 5:4-6:


"Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagan kan överraska er som en tjuv. NI är alla ljusets barn och dagens barn. vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra."

Här har Guds församling sin stora chans! När mörkret tilltar i människornas sinnen kan ljuset bryta fram mitt i Guds församling och detta allt tydligare ju närmare vi kommer Jesu återkomst. Joels profetia att Gud skall utgjuta sin Ande över allt kött ger oss framtidstro och hopp mitt i en mörk och kall värld. Tack gode Gud för dina underbara och rika löften! Och det skall ske att var och en som åkaller HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar, Joel 2:28, 32.

Idag gör Guds profeter vad dom gjort i alla tider.


1.) Dom målar upp en vision om vad Gud vill. 2.) Dom klargör villkoren för att gå in under visionen. På Jesajas och Jeremias tid var gudsfolkets framtid beroende av folkets vilja till omvändelse. Samma sak gäller idag. Guds folk behöver idag söka Guds ansikte, närma sig Gud och vända om till honom av hela sitt hjärta. Gud vill nämnligen upprätta sin församling och bekläda den med urkristen, apostolisk kraft. Villkoren för detta är renhet och vilja till personlig intimitet med HERREN. Många löften väntar än idag på sin uppfyllelse när det gäller den sista tidens församling.

En aldrig skådad kraft kommer!


I Joh. 14:12 säger Jesus, att de som tror på honom skall göra större gärningar än han själv gjorde. Detta har ännu inte inträffat även om vi kan ana det idag på vissa platser. Apostlarna gjorde stora under, men inte större än Jesus. Upp. 11:3-6 ger exempel på oöverträffade kraftgärningar som är större än något Moses eller Elia utförde. Här handlar det alltså inte om enbart kraftfulla predikningar eller många omvändelser utan om övernaturliga inslag i församlingens liv.

En aldrig skådad renhet kommer!


Ef. 5:27 säger, att Jesus helgar och renar kyrkan för att kunna ställa fram henne som en helig och obefläckad brud. I Upp. 19:7 läser vi, att tiden för Lammets bröllop har kommit och bruden har gjort sig redo. Många väntar på att HERREN skall göra allt, men här läser vi, att vi själva skall göra oss redo. De här orden syftar på församlingen på jorden, hur den skall vara när HERREN kommer tillbaka. Församlingen är inte där än, men tiden och skeendet kommer att accelerera mot slutet. Vi väntar Jesu snara återkomst! Halleluja amen! Kom HERRE JESUS!

En aldrig skådad enhet kommer! Verklig enhet sker under ordets och Andens auktoritet.


I Joh. 17:e kapitel ber Jesus sin översteprästerliga bön. Jag brukar ibland fråga mig. Vi som så ofta får bönesvar borde fråga oss när Jesus skall få det. Han den syndfrie bad om kristen enhet, men det är fortfarande till viss del obesvarad. Jesu bön om enhet kommer att bli besvarad före tidens slut! Det är därför otänkbart, fullständigt omöjligt att Jesu bön inte skulle bli besvarad. Detta uppmuntrar oss idag till en ödmjuk attityd till allt Guds folk oavsett kyrkotillhörighet. Här handlar det inte om formell ekumenik, utan om hjärtats hållning till de "sanna troende" som har Jesus i sitt hjärta och dessa finner vi i alla kyrkosammanhang. Den helige Ande håller som bäst på att bearbeta Guds folk i denna fråga. Våran uppgift är att välsigna och be för våra trossyskon i vår stad, vårat land och ut över hela världen. I Ef. 4:11-13 bekräftar att vi kristna tillsammans skall utgöra en fullvuxen människa, en kropp och så mogen att vi kan ta emot Kristi fullhet. När de kristna ledarna kommer samman i städerna och får nöd för sin stad och sitt land, för de kristna samman för att rädda befolkningen, då kommer Gud att kunna göra mäktiga ting i städerna och detta kommer att förändra hela länder, 2 Krön. 6:19, 7:14-15. Gud välsigne Sverige och hela vår värld!!! Guds eviga rike kommer att övervinna alla mänskliga riken och Gud bli allt i Alla!!! Dan 7:27, Upp. 21:1-7.

En aldrig skådad intimitet kommer!


Joel profetia i Joel 2:28-29, som aposteln Petrus citerar i Apg. 2:14-41 talar om en aldrig skådad intimitet i den sista tiden; gamla skall drömma, unga se syner, söner och döttrar skall profetera. Den helige Ande kommer att utgjutas över allt kött. I Gamla Testamentets tid upplevde bara ett par personer per århundrade sådan närhet och öppen kommunikation med Gud. I ändens tid skall alla som känner sin Gud, Dan 11:32 uppleva den intimiteten. Vem skulle inte var nöjd, om han eller hon kände Jesus lika väl som den åldrande Paulus. Paulus däremot var inte nöjd. Han bad på sin ålders höst, att han skulle få komma Jesus närmare, Fil. 3:10. Intimiteten med Jesus är hoppet för Gävle, för Sverige, för Europa och för hela Världen.

En ny ordning och ett nytt ledarskap!


De som har visionen för den nya ordningen måste börja leva utifrån visionen. Frihet skall skölja över församlingen! Varenda slav skall bli fri! Frihet utan vision leder till laglöshet. Därför måste visionen förenas och kombineras med strategi och vis och strukturerad planering för att Guds planer skall kunna gå i uppfyllelse. Nu är tiden inne för oss att söka Gud och få nåd att leva utifrån visionen. De som leder under arbetet med att riva murarna kommer att leda och användas av HERREN även i fortsättningen. De som envist slår vakt om sitt hittillsvarande revir kommer att svepas undan snabbt. Tiderna förändras! Bergen skall jämnas med marken och dalarna lyftas upp. Det är Anden, som igen bereder väg för den HERRE som själv utfärdade följande varning:"Den som upphöjer sig, han kommer att bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig, han kommer att bli upphöjd", Matt. 23:12. Det andliga ledarskapet måste i den yttersta tiden bokstavligen tvätta lärjungarnas fötter. Dom är inte satta att härska över sina församlingar utan satta till att tjäna dem och uppbygga dem och se till att deras folk tänds för evangeliet, blir utrustade av Herren och satta i aktiv tjänst för Honom till andra människors hjälp. Målet är att påskynda evangelisationen/missionen över hela vår värld för att aktivt påskynda Jesu återkomst. Här kan inte rymmas någon form av prestige- eller positionstänkande. Herren vill ha ett tjänande och brinnande ledarskap som drivs av kärleken till människor och Herren själv.

De ledare, församlingar och kyrkliga organisationer, som är inriktade på sin egen upphöjelse, kommer att försvinna. Det som är inriktade på att uppbygga och upplyfta andra kommer själva att bli uppbyggda av Gud. När vinden på allvar börjar blåsa i församlingen kommer förändringarna snabbare än vi anar, precis som fallet var när det gäller det politiska östeuropa. Nu är det tid att ansluta sig till revolutionen, den sista tidens väckelse och vara med och bärja in den sista tidens stora skörd som måste in i Guds eviga lador. Villkoret för att få vara med är att återvända till den 1:a kärleken, till den okonstlade och hängivna kärleken som aktar andra för mer än sig själv. Kraften i revolutionen ligger i en äkta hängivenhet till Gud och en sann syskonkärlek, i renhet och enhet. Det finns ingen mäktigare kraft än denna hållning i himmelen eller på jorden. Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand så skall han upphöja er i sinom tid, 1 Petr. 5:6. Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom, 2 Krön. 16:9.

Textbearbetning av Hans Andrén, uppdaterad 2023-03-28.


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.

Till undervisnings-index.