Bibeln istället för DaVinci-koden


 

" I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom detta är allt gjort, och det förutan är intet gjort, som är gjort. I det var Liv, och livet var människornas ljus; och ljuset lyser i mörkret och mörkret fattade det icke. En man uppträdde, sänd av Gud vid namn Johannes. Denne kom till ett vittnesbörd för att vittna om ljuset, på det all alla skulle tro genom honom. Icke var han ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det var det sanna ljuset, vilket upplyser alla människor, då det kommer i världen."

Johannes evangelium (Bibelkommissionens normalupplaga 1903) 1:1-9.

Andra Timotheosbrevet kapitel 3:16-17: "Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar."

Hebreerbrevet kapitel 4:12: "Ty Guds Ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveegat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar."

Första Thessanlonikerbrevet kapitel 2:13: "Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds Ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds Ord, som också visar sin kraft hos er troende."


 

Upptäck Bibeln!


Dödahavsrullarna-Wikipedia. Dead Sea Scrolls. Josephus, judiskt historieskrivare. Bibelns ursprung-Logos.

Perspective of the World of Jesus. Bibeln i mp3-format. Fler Bibel-länkar.


 


Tillbaka till sidans topp. Till Fam Andréns hemsida.