Blog - favoriter


Vad är en blog?

En blog är en webbjournal, webblogg, personlig och öppen dagbok på webben. Ordet blog (från eng. weblog) är ett mellanting mellan personliga kolumner i dagstidningar och dagböcker. En typisk blog innehåller iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, länkar till intressanta och aktuella webbsidor m.m. Blogar publiceras genom att man uppdaterar en webbsida, via e-post eller via en kombination av dessa. Det finns speciell programvara för att skriva blogar och även webbplatser som ger stöd för att skapa dem. Metablog används som begrepp för blogar som består av andra blogar.

Själva funktionen att publicera personliga dagböcker på webben har funnits länge; ordet blog tillkom först i slutet på 1990-talet. Blogar uppkom spontat på en handfull webbplatser ungefär samtidigt. De första dök upp kring 1997 när ett fåtal människor började publicera korta inlägg på sina webbplatser, vilka uppdaterades varje dag. Blogandet växer för varje dag som går. Webbfolk, politiker, debattörer, studenter, snart skriver varenda svensk ner sina åsikter och funderingar i en blog.

En webblogg kan ha tusen olika utseenden och dess innehåll variera kraftigt. Men vissa saker har de gemensamt, som utskiljer dem från t.ex. vanliga hemsidor. Det gemensamma är formatet. Blogen består av flera korta inlägg eller poster. En post är ofta relativt kort, informell och med en personlig ton och påminner lite om en krönika. Posterna uppdateras regelbundet, ofta flera gånger per dag. De är ordnade i omvänd kronologisk ordning, så när läsaren besöker blogen möts hon av den senaste informationen. Det innebär att läsaren inte behöver läsa igenom hela webbloggen efter uppdateringar. En blogpost har alltid en tidstämpel med publiceringsdatum och ofta även klockslaget. Tidstämpeln ger en omedelbarhet som saknas på hemsidor. Blogposter innehåller även en permalänk dvs en permanet länk till blogens arkiv. Postens permalänk gör det möjligt för andra att referera till ett specifikt innehåll, vilket inte är möjligt på vanliga hemsidor.


B

Bloggportalen se. Blogger com, inloggning. Bloggi se - gratisblogg. Blogspirit com. Blogsome com. Believers' wear. Blogorama com. Blog-city com.

E

Entreprenörsbloggen.

F

Feber se.

G

Googles bloggsökmotor.

H

Hans Andrén, Gävle.

I

Intressant se.

K

Knuff se. Kottke org.

N

Nyligen se.

P

Pure Land Mountain. PR Info, bloggar för företag. Patric Rylander. Politiskt Nu.

R

Ragnwi Marcelind - Gävleborg.

 
Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.