VAD BETYDER ORDET FRÄLST?


 
 

Inledning


Ofta när vi använder ordet frälst menar vi underförstått i betydelsen att vi kommer till himlen en dag. Det är enormt att få tillbringa evigheten tillsammans med Gud, men förstår vi fulla innebörden av de grekiska orden som den Helige Ande inspirerade Bibelns författare att använda blir frälsningen ännu större. I själva definitionen ingår också att Jesus har betalt priset för att vi ska vara trygga, hela, bevarade, helade, försörjda och befriade. Vi läser om detta genom hela bibeln, t.ex. Herren är vår trygghet, Herren är vår försörjare, så det är inga nytt, men tänk att detta också per definition ingår i frälsningen!

Sozo - frälsningen från Gud

Sozo - frälsningen från Gud! Det grekiska ord som är använt flest gånger (103 ggr) i NT för frälsningen är "sozo". Några passager: "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst [sozo]", Rom 10:9. "Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst [sozo] genom honom", Joh 3:17.

Grekiskan är ett rikare språk än svenskan (och alla andra moderna språk som engelska, tyska etc.). Ett grekiskt ord betyder ofta fler saker. Slår man upp sozo i ett grekiskt lexikon så har det sju komponenter:

• Trygghet, vi behöver inte frukta och vara rädd för någonting i den här eller kommande världen.
• Helhet, vi får ett fullt och innehållsrikt liv med en mening, ingenting trasigt och inget som saknas i våra liv.
• Bevarande, vi får leva alla de dagar vi ska leva här på jorden.
• Helande, vi är helade från både kroppsliga och själsliga sjukdomar.
• Försörjning, vi har vad vi behöver för att leva.
• Befrielse, fri från synd, religion, traditioner, förflutna, oss själva (vårt ego är oftast vår största fiende!).
• Evigt liv med Gud efter döden, vi har namn skrivet i livets bok och en plats förberedd i himlen.

Allt detta ingår i frälsningen! Ofta när vi använder ordet frälst menar vi underförstått i betydelsen att vi kommer till himlen en dag. Det är enormt att få tillbringa evigheten tillsammans med Gud, men förstår vi fulla innebörden av de grekiska orden blir frälsningen ännu större.

Soteria - frälsningen som vi jobbar på dagligen

Det andra ordet som grekiskan använder för frälst är det grekiska ordet Soteria, vilket används 43 gånger i NT. Några passager är: "Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydig, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning [soteria] ...", Fil 2:12. "ty jag vet att detta kommer att leda till min frälsning [soteria], därför att ni ber för mig och Jesu Kristi Ande hjälper mig" Fil 1:19. "Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning [soteria] som hjälm" 1 Tes 5:8.

Definitionen på soteria:

• Befrielse från antastande, störande, oredande fiender.
• Bevarande.
• Trygghet.
• Själslig frid.

Några av komponenterna är desamma och ordet används ibland på samma sätt som sozo, men huvud meningen i de flesta passager är en pågående befrielse från antastande, störande och ofredande fiender som tar bort vår trygghet och frid. Sozo frälsningen är given från Gud och vi tar emot den. Den är lika kraftfull för varje människa som bekänner sig till Kristus. Soteria frälsningen däremot har att göra med att korsfästa sitt kött varje dag. Detta är den del av frälsningen som vi kan och ska arbeta på, Fil 2:12. Oro, fruktan, ofrid vill hela tiden tränga sig på, men när vi har blivit frälsta så har vi nu fått makt att säga nej till detta och i umgänge bön med Gud få ta del av Guds frid och trygghet. När bibeln talar om köttet så är det mänskliga i oss, det som tillhör vår fallna natur i själen och kroppen. Den står i ständig strid med anden. Vi kan aldrig vinna en strid i köttet utan det är när vi är i Anden som vi är i Kristus och kan vinna.

Vinna loppet mot köttet

I 1 Kor 9:24 skriver Paulus "... av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så ni vinner det." Vad tävlar vi emot, andra människor eller andra kristna? Nej detta talar om vår strid med köttet. Ofta tycker vi att en andraplats inte är så dumt, men om det bara finns två tävlande, köttet och anden, så är en andraplats lika med sista plats. En andra plats för anden innebär att köttet vann.

Brottningskamp

När Paulus i Ef 6:12 talar om den andliga striden så står det att vi "strider [pale] inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna". Ordet "strider" är det grekiska ordet "pale" som betyder: Brottning, en tävling mellan två parter där segraren är den som håller ner motståndarens nacke med sin hand. När bibeln beskriver hur vår kamp går till så liknas det inte med en kanon som man fyrar av på långt avstånd utan just brottning. Det är en närgången kamp när man till och med känner motståndarens andedräkt. I en brottingsmatch används tryck, man försöker trycka ner sin fiende på mattan. Hur ofta är det inte djävulen utövar just betryck genom att anklaga och försöka att trycka ner oss så vi tappar tron.

Vår auktoritet i Jesus

Ibland kan det finnas en rädsla för att våga gå in på området att kasta ut störande ofredande fiender. Särskilt i Sverige där man till varje mån vill medla. Vi är ett folkslag som är känt för att vara diplomatiska, och detta är en bra egenskap i det naturliga, men i det andliga är det livsfarligt. Det är omöjligt att medla med ondska. Det är inte i vår egen kraft vi går in i någon brottningskamp. Om trafikljusen slutar att fungera kommer en polis dit och dirigerar trafiken. När polisen räcker ut handen och stoppar en långtradare så litar inte polismannen på sin egen styrka, auktoriteten ligger inte i att han fysiskt skulle kunna stoppa lastbilen, utan den ligger i att han representerar Sveriges polismakt. Uniformen som han har på sig visar tydligt att han är en polis. På samma sätt när vi tar på oss frälsningens hjälm, rättfärdighetens pansar, trons sköld, villighetens skor och Guds svärd så känns vi igen i andevärden. Fienden måste stanna när vi sträcker upp handen.

Bön i tacksägelse

Tro kommer från predikan och predikan från Guds ord, Rom 10:17. När jag fick höra vad ordet frälst betyder förändrade det mitt sätt att be. Istället för att be Gud om saker så började jag tacka Gud för vad han redan har gjort. I Jakobs brev 4:3 står det att "Ni ber men får inget, därför att ni ber illa...". Ett exempel är att bedja om saker som redan är givna. Självklart så kan fakta vara att man känner sig otrygg, men det är inte sanningen. Fakta kan variera medan Guds ord som är sanningen står fast i all evighet. Fakta kan t.ex. vara att solen skiner idag, men imorgon regnar det. Vädret är föränderligt, men sanningen är att solen skiner alltid ovanför molnen.

Fakta kan vara att jag inte känner mig frälst, men sanningen är att jag är rättfärdiggjord genom tron på Jesus, Ef 2:8. Fakta kan vara att jag känner sjukdomssymptom, men sanningen är att genom Jesu sår är jag helad (Jes 53:5) . Guds sanningen är högre än vår känsla. Känner vi oss oroliga behöver vi inte tveka om Gud vill ge oss frid utan vi kan tacka Gud för att han har gett oss frid, trygghet, försörjning, befrielse och evigt liv i frälsningen!


Tillbaka till sidans topp. TOO MAIN INDEX

Tillbaka till undervisningsindex.