B E ! FÖR SVERIGE !


Be att villolärorna avslöjas i kyrkorna !

"Be, så skall ni få. Sök så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får , och den som söker, han finner och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger." Matteusevangeliet 7:7-12.


Purpose driven church lärosystem påverkar svenska församlingar!

Klicka här för att se en sammanfattande video om vad Rick Warren står för enligt kristna ledare som är väl insatta i Purpose Driven Church: Du kan även klicka här. Denna länk fungerar bäst i IE och öppnas i separat fönster.

A. Se gärna videon i två eller tre avsnitt eftersom den är 2 timmar lång.

B. Videon kräver en viss bakgrundskunskap, men går att förstå med lite eftertanke och gärna eget research-arbete.

C. När jag såg videon första gången stämde den väl in på den bild jag fått genom eget arbete, för att försöka få fram vad som är sant kring Purpose driven church.


Här följer "en förenklad" sammanfattning vad man kan upptäcka när man studerar Purpose Driven Church:


1. Lärosystemet som framförs sätter sej över Guds Ord som det enda normala guiden till ett kristet liv.

2. Företrädarna använder bibelparafraser istället för auktoriserade bibelöversättningar t.ex. The Message.

3. Lärosystemet bygger på gärningar.

4. I ett toppstyrt ledarskapssystem skall människor följa och lyda sina ledare.

5. Följer ej det heliga ordet i Gamla- och Nya testamentet eller den Helige Ande.

6. Framför ett annat, ett förvrängt evangelium.

7. Ledarskapet odlar vänskap med världens människor.

8. Ledarskapet tenderar att bli dominant och kärlekslöst.

9. Politik är viktigare än tron, ett socialt evangelium betonas.

10. Lärosystemet vill att deras medlemmar skall ha sin huvudlojalitet till ledarna inte i första hand till Kristus.

11. Medlemmarna tvingas i många fall att skriva under att man skall lyda sina ledare. Lojaliteten till Kristus blir nr 2.

12. Lyssnar enbart på de tilltal som tjänar rörelsens syften.

13. Man vill samtidigt forma gudstjänster och samlingar efter de icke kristnas behov. Här finns visserligen ett lyssnade, men det urvattnar istället evangelium klara budskap om synd, Guds helighet och behovet av omvändelse. Det gäller att inte stöta sig med människorna. Korsets och blodets kraft tonas ner i Gudstjänsterna med låga trösklar. Risk är att människorna tror att dom är pånyttfödda, men inte är det. Människorna bedras att tro att dom är på väg till himmelen, men de har aldrig ångrat och bekänt sina synder på djupet.

14. Kontroll och manipulation av medlemmarna. De som inte lyder ledarskapet uppmanas att lämna rörelsen.

15. Gudstjänsterna blir mer av underhållning än ett verkligt tillfälle för Guds Ande att verka med sin närvaro och sin härlighet.

16. Predikan blir mer ytlig, med korta, enkla och sökarvänliga budskap. Vi får inte utmana människor och riskera att stöta bort dom!

17. Bland de andliga rådgivarna finns både frimurare och icke troende människor. Vad har mörker och ljus gemensamt?

18. Avfallet att öppna upp för ett förvrängt evangelium drar in onda andemakter i Sveriges kyrkor.

19. Bibelsynen blir alltmer liberal i rörelsen. Man citerar olika översättningar så att de kan tjäna rörelsens inre budskap och syften. Här används t.ex. den New Age inspirerade bibelparafrasen "The Message", i predikan och Gudstjänster.

20. Gränsöverskridande relationer med andra religioner i olika projekt är ok. Religionsynkretism som t.ex. Krislam är på gång.

21. Guds rike byggs här och nu på den nuvarande jorden. Budskapet att vi lever i den sista tiden, att Jesus snart rycker upp sin församling på skyn och 7 år senare kommer på skyn med sin församling till Jerusalem för att stoppa Antikrist och upprätta tusenårsriket förtigs, liksom Bibelns klara budskap att vår nuvarande jord skall förgås i eld.

21. Blundar för profetiorna och betonar inte alls profeternas klara budskap om att vi lever i den sista tiden.

22. Vill förändra kyrkorummet, ta bort korset och göra Gudstjänsterna enbart mysiga och trevliga.

23. Betonar kvantitet av människor istället för att betona kvalitet, t.ex. att bygga lärjungar som kan genomföra missionsbefallningen enligt Bibeln.

24. Budskapet om att Gud älskar människorna, men inte vill ha något tillbaka av oss kliar visserligen åhöraren i örat, men att vi alla en gång skall stå inför Kristi domstol förtigs och att människor kan gå evigt förlorade förtigs även det.

25. Betonar hög musik med ungdomlig framtoning. Det skall vara häftigt!

26. Vi vill ha framgång till varje pris, vi skall lyckas! Vi vill vara attraktiva!

27. En avfallen marknadsstyrd megakyrka går mot allt större gränslöshet.

28. Vi vill bygga en framgångsrik kyrka i världens ögon.

29. Betonar dialog med alla former av kyrkor som t.ex. Katolska kyrkan vars lärosystem går före Bibeln.

30. Det är ok att bli medlem i vår rörelse även utan en uttalad och prövad kristen tro.

31. Blandar lögn och sanning. Rörelsens ledare har vid upprepade tillfällen tvingats till en pudel när de inte talat sanning.

32. Vi avsätter 40 dagar för att undervisa material från Rick Warrens böcker och lägger Bibeln åt sidan!

33. Warrens fredplan syftar till att införa en ny världsordning.

34. Warrens - "Daniels plan" (hälsoprojekt) var ett projekt där man samarbetade med New Age representanter.

35. I Warrens böcker förekommer citat från New Age och personer som är frimurare.

36. Man kan hitta Warren på Internet på olika hemsidor, även tillsammans med indiska religionsledare, s.k. Gurus.

37. Lärosystemet har globaliseringssträvanden och har spritt sig i cirka 162 länder.


 Sänd gärna mail till mig genom att fylla i formuläret nedan. Kontrollera att ditt mail inte fastnar i din outbox. Detta gäller särskilt när du sänder mail via formulär. Fyll i hca53@hotmail.com i raden för E-mail så får jag det till mig och kan förhoppningsvis ge dig ett svar.

Ditt förnamn:
Ditt efternamn:
E-Mail:
Hemsida (url):
Ditt ärende:
Kommentarer:


Det är viktigt att veta att mitt syfte inte är att döma människor eller en rörelse. Jag håller isär sak och person. Här handlar det om att pröva om den lära som Rick Warren och Purpose Driven Church framför stämmer med Gamla- och Nya Testamentets heliga skrifter. Har du synpunkter på det jag skrivit ovan är du naturligtvis välkommen att maila mig på hca53@hotmail.com och ge dina synpunkter. Underbart att veta att vi i Sverige har yttrandefrihet och religionsfrihet och slipper leva i en diktatur.

Mvh Hans Andrén

2013-07-03

Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.