M i s s i o n s l ä n k a r


 
Campus Crusade for Christ. Global Mapping. Operation Mobilization. Pensacola revival.
  Promise Keepers - Internationellt. Youth with a Mission. Taize, Frankrike. Team med Uppdrag.
 
  Diakonia. Mission SOS. Full Gospel Business Men. Jesus revolution org. Dynamis - Christopher Alam.
  Etal se. Trans World Radio. High Adventure org. Evangeliska Östasienmissionen - EÖM. Sport for Life.
 
  Tentmission org. Mission org. PTL ministries org. Touching Asia com. Joshua Project. Mediemission se.
 

Kinamission, "När Kina vaknar, så kommer hela världen att förändras".

China soul org, kinesiska. China soul org, cross news. The BTJ Foundation UK. The BTJ Foundation Sweden.
Agape Sverige - Sverige för Kristus. Trosgnistans missionsarbete. Gideoniterna. Operation Mobilization Sverige.
  Sweden 4Jesus se. Alpha Sverige. Levande familjer. Ljus i Öster. Svenska Missionsrådet.
 
  Dalamissionen. Ulf Ekman org. Livets Ord. Vineyard Norden. Hjälporg. Hela Människan.
  Maf-Missionsflyg. Radio HCJB. Ibra Radio. Kristen Utmaning. Lepramissionen.
 
  Folk & Språk/ Wycliffe. PMU Interlife. Pingströrelsen. Svensk Pingst-mission. Ung Mission Nu.
  Hoppets Stjärna. Sveriges Kristna Råd.


Dynamis Världsevangelisation - Christopher Alam

Lundvallsväg 5
702 33 ÖREBRO
Tel. 019 - 22 54 83 och fax 019 - 22 52 38.
Postgiro: 491 55 44 - 3.
Dynamis Världsevangelisation hemsida.
 

 

Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.
Tillbaka till internationell kristen mission.