Internationell Kristen Mission

"Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd ..." "Du skall älska din nästa som dig själv" , "Jesus sade:"Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" , "Jesus svarade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Gud Fadern utom genom mig." , "Omvänd er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade" , "Den som tror och blir döpt skall räddas" , "Hjälparen, den helige Ande, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er" , "Och budskapet om riket skall förkunnas i "hela" världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma." , "Han som vittnar om detta säger:"Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus." Citat från Bibeln - Matt. 22:37-39, Joh. 11:25-26, Joh. 14:6, Apg. 3:19, Mark. 16:16, Joh. 14:26, Matt. 24:14 och Upp. 22:20.

Vill du ta emot Jesus till frälsning och upprättelse, klicka här.


  "Utan Bibeln skulle världens evangelisering inte bara vara omöjlig utan otänkbar. Det är Bibeln som ger oss ansvaret att evangelisera världen, den ger oss ett evangelium att proklamera, den förklarar hur vi ska proklamera det och lovar oss att det är Guds kraft till frälsning för varje troende ..." John R W Stott Upptäck Bibeln.
 
Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:18-20Evangeliska Frikyrkan består av 350 församlingar som bedriver arbete i 40 länder världen över.


Länk till ... och länk till ... .

Länk till våra missionärer fam Mårtensson. Blog-länk till Ingvar & Anna Fredriksson, Thailand.

Stepout nu. Till Ungtro com. Frizon Nu ! 24-7 Prayer com.

Evangeliska Frikyrkans barnhjälp

Barnhjälpen grundades av Jean Malm, dåvarande Asiensekreterare i Örebromissionen, i mitten av 70 talet. Idag är barnhjälpen en del i Evangeliska Frikyrkans f.d. Nybyggets arbete. Förutom enskilda faddrar finns även söndagskolegrupper, arbetslag, en MC-klubb och flera företag som är med och stöder arbetet. Ekonomiskt stöd av en eller flera faddrar har gett och ger fortfarande, fattiga barn en chans till en bra start i livet. Utbildning och hälsovård står högst på önskelistan. Vill du veta mera om Barnhjälpen kontakta Britt-Marie Karlsson eller Birgitta Lundqvist på telefon 019 - 16 76 25 eller sänd ett . Gruppfadder kostar 100 kr/ mån och personlig fadder 160 kr/ mån. Gör en investering för livet och hjälp ett barn med stora behov i ett fattigt land.

Livgivande Företag. Ordf Stefan Swärd.

Tidningen Dagen & Veckomagasinet Petrus. Verbum förlag.


Dags att placera din Kyrkoavgift ... ge den till din egen lokala kyrka, 50 % och till Evangeliska Frikyrkan, 50 %.

Det är inte bibliskt att vara ansluten till "två" kyrkosamfund. Att föra över kyrkoavgiften till Evangeliska Frikyrkan är en ny möjlighet att stödja din hemförsamling/ Evangeliska Frikyrkan. Hela 1 % av din beskattningsbara inkomst förs då över per år. Avgiften är frivillig och förutsätter ditt personliga medgivande. Du måste dock posta ditt medgivande senast den 15 okt för att Evangeliska Frikyrkan ska hinna registera det inför nästa år. Om man gav sitt medgivande förra året, gäller det fortfarande. Anmälan om utträde ur Svenska Kyrkan måste ske före den 1 november. För mer information som rör praktiska frågor kring kyrkoavgiften kontakta Kent Andersson på tel. 019 - 16 76 27 eller klicka på länken här.

AD 2000 rörelsen. World Evangelical.

Bröd till bröder - bistånd. Allmän info om Bröd till bröder organisationen.


 
för att komma till div. missionslänkar. Konferenser och kurser i Evangeliska Frikyrkan m.fl. organisationer.
  Länk till aktuella missionsresor.