B R Ö D till B R Ö D E R


 
 

Vad är Bröd till bröder?

Evangeliska Frikyrkans global - sociala mission.

Man kan säga att det är ett insamlingsredskap för ungefär 400 frikyrkoförsamlingar runt om i Sverige. Främst är det Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen och Svenska Baptistsamfundet som står bakom arbetet.

Och vilken är uppgiften?

Pengarna, som samlas in, används för sociala arbeten i 25 länder världen över. Idag drivs 51 olika projekt. De drivs av de olika frikyrkosamfundet och syftar främst till att ge människor skola och utbildning, läkarvård och för små barn möjlighet att växa upp under trygga förhållanden.

Hur mycket pengar talar vi om?

2001 samlades det in totalt 10 miljoner kronor. Och de administrativa kostnaderna är extremt låga, bara 11 % av omsättningen, vilket gör att cirka 90 % går direkt ut till behövande människor. Bröd till bröder är anslutet till frivillig-organisationernas Insamlingsråd - Frii och följer dess riktlinjer.

Varifrån kommer pengarna?

En grundpelare är de 400 församlingarna runt om i landet, som varje år gör något för att samla in pengar. Det är allt från att samla in i bössor till att ordna auktioner. Från Second Handbutikerna "Bra och Begagnat" och andra butiker kommer stora bidrag, tack vare att många människor lägger ner stor möda på att samla in, fixa till och sälja i syfte att ge andra människor ett värdigare liv. Den tredje kategorin är privatpersoner, som varje år ger stora och små bidrag till Bröd till bröder.


De senaste åren har inneburit en positiv uppåtgående trend i insamlingsarbetet för Bröd till bröder! Förväntningarna inför 2002 var stora. 200 miljonersnivån av insamlade medel sedan starten 1970 låg inom räckhåll, knappt 10 miljoner saknades för att uppnå målet och eftersom 2001 års resultat blev 10,090 milj kr så var allt möjligt. Till vår stora glädje passerades 200 miljonersvallen den 23 dec och när året var slut var vi uppe i 201 miljoner. Resultatet för 2002 blev alltså ca. 11 miljoner, en ökning med ca. 10 %.


 

När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sin änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger; "Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, och jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig." Till getterna säger han ... "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig."

Matteusevangeliet kapitel 25:31-36, 45b.


Kontakta Bröd till bröder via för att få mer info.

Du kan även gå till Bröd till bröders hemsida genom att ... klicka på den gula knappen .

Till Beachvolley-aid nu.




Till Korskyrkan i Gävle.

Tillbaka till sidans topp. Till fam Andréns hemsida.
Tillbaka till internationell kristen mission.