Akuthjälpen - var med du med !


 

Stöd de jordbävningsdrabbade folken i Kashmir ! ! !

Vill du ge ett bidrag till katastrofinsatserna i Pakistan? Sätt in ditt bidrag på Diakonias plusgiro 90 33 04-4. Märk inbetalningen "Pakistan". Din personliga insats är extremt viktig. Behoven är fortfarande stora, i synnerhet som vintern är i antågande med kyla som gör boendet i tältlägren mycket svårt. Det omedelbara behovet är sjukvård, medicinsk hjälp, tält med uppvärmning samt mat. Kostnaden för tält och mat till en familj är ca 1 500 kronor. På sikt behövs naturligtvis även hjälp med en mer permanent återuppbyggnad. Förödelsen efter jordbävningen på många platser är total. Den värsta förödelsen har drabbat ett område med små byar och städer norr om Abbottabad. Din personliga hjälp kan hjälpa människor att få vinterbonade tält/alternativt enkla bostäder som ändå kan stå emot den annalkande hårda vintern.


Flodvågskatastrofen i Sydostasien ! ! !


Några hjälporganisationer:

Till fler hjälporganisationer.


Katastrofupprop i Bangladesh och Sudan !


Våra vänner i Bangladesh upplever en myckel allvarlig översvämningskatastrof. Mer än 30 miljoner människor har fått sina hus förstörda av vattenmassorna. Åkrar, skördar och matförråd, allt är bortspolat. Arbetet i församlingarna, hälso och sjukvårdsklinikerna, projektet för hörselskadade, småföretagarprojekten och Barnhjälpens arbete har lamslagits. Förödelsen är lika bevärlig i den indiska delstaten Bihar samt i delar av Nepal. Deras nödrop når oss. Kan vi avvisa dem och be dem återkomma vid ett senare tillfälle?

Bröd till bröder har redan skickat en första utbetalning. Den första insatsen under översvämningen gäller nödhjälp med mediciner och mat. I nästa steg planeras återuppbyggnad av hem och arbetsplatser samt att jordbrukare får hjälp med utsäde till sina åkrar. Projektledare Prodit Dowa och pastor Swapon Bose anvarar för insatserna.

Ni har säkert hört om konflikten i Sudan där man beräknar att minst en miljon människor håller på att dö av svält. Även i detta område har vi samarbetspartners som söker vårt stöd i den desperata situationen. Vem kan säga: - Kom igen imorgon? Imorgon finns inte eftersom man redan idag dukar under. Vår samarbetspartner riktar insatserna till staden Al Geneina i västra Darfur med ca. 100.000 invånare men nu fyrdubblad genom strömmen av flyktingar. Staden är omringad av militära grupper och situationen är mycket osäker med trakasserier, övergrepp och skottlossning. Med livet som insats söker man sig ut i skogen för att samla ved. Efter en hel dags vedsamlande kan förtjänsten i bästa fall bli 2 US dollar, cirka 15 svenska kronor. Vattenbristen är alarmerande, i ett kvarter med 30.000 flyktingar finns endast 3 brunnar. Kvinnorna köar för vatten fyra till sex timmar varje dag. Hälsovården är nästan obefintlig då ett enda sjukhus ska serva hela stadens befolkning. Behovet av mat samt tak över huvudet är nödvändigt då man räknar med omfattande regn den närmaste månaden. Bröd till bröder-insamlingen går till att bygga upp fyra hälsokliniker som tillsammans ska betjäna 120.000 människor i Al Geneina.

Stöd dessa länder genom Evangeliska Frikyrkans hjälporganisation som bara har 12,8 % i omkostnader, vilket gör att 87,2 % av de insamlade medlen går direkt ut till Bangladesh och Sudan. Sänd dina hjälppengar till 90 kontot, Pg nr 90 05 58 - 8 med betalningsmottagare Bröd till bröder, ange katastrofupprop för Bangladesh och Sudan på ditt inbetalningskort.

Du kan också ringa tel. 019 - 16 76 23 till Bröd till bröder (hemsida) eller tel. 16 76 00 till Evangeliska Frikyrkan (hemsida) för att få mer info.


Upprop för jordbävningsoffren i Bam, Iran !


Vi har aldrig sett något liknande, berättar erfarna hjälparbetare inom FN och Röda korset. Ögonvittnesskildringar sägar att husen lyftes ur marken för att sedan falla ihop till stora högar av grus. Händelseförloppet var mycket snabbt och människor hann inte sätta sig i säkerhet. Eftersom katastrofen inträffade under tidig morgontid när många hade sin bönestund så har man funnit människor som fortfarande knäböjer inbäddade i grus och damm. Döden var ögonblicklig berättar Bertil Engquist. En pappa hade böjt sig över sina döttrar för att skydda dem. De var fullständigt inbäddade i grus och damm. Man har hittat människor som dött under rasmassorna utanför husen då man försökt fly bort.

Omfattningen av jordbävningskatastrofen i Bam, Iran är ofattbar. Mellan 42.000 och 50.000 döda och många, ja nästan alla är fysiskt och psykiskt skadade. Den materiella skadegörelsen är i det närmaste total. Även modernt byggda hus med stålkonstruktioner har raserats och endast delar av förvridna stålskelett återstår. Fortfarande saknas mer än 10.000 människor. Hjälparbetet organiseras nu i 13 distrikt i staden. Vår samarbetspartner finns aktiva i två av dessa områden. Hjälpen har i inledningsskedet gällt utdelning av kläder, filtar, mat, frukt osv. Vid ett sjukhus har man kunnat erbjuda medicinsk hjälp och näringslösning till barn. Ett omfattande uppsökande arbete har genomförts där många barn har hittats övergivna. En ensam mamma med 5-6 barn satt helt apatisk. När vår personal berättade att det kommit en matutdelning reagerade hon inte alls. Hennes sorg var så förlamande att hon inte orkade skaffa mat till sina barn.

För många har den första chocken övergått i apati och resignation. De som har krafter kvar klagar på att hjälpen kommer allför sent eller inte alls. De byråkratiska hindren är många. Som kuriosa kan nämnas att chefen för den myndighet som utfärdar tillstånd för hjälporganisationen tidigare bott i Sverige. Därför har hjälp från Sverige särskilt värdesatts. Tyvärr har kriminaliteten ökat och rån inträffat. Flera hjälparbetare har attackerats och några har rånmördats. Det finns t.om. exempel på att barn som förlorat sina föräldrar i jordbävningen, särskilt flickor har kidnappats och sålts som slavar. Vår samarbetspartner har nu fått ansvaret att bygga ett läger där 3-4.000 personer kommer från tillfälliga fältsjukhus. Planeringen är att lägret kommer att fungera mellan 1,5 och 2 år. Därför behövs ordentliga lösningar för toaletter, duschar, avlopp m.m. Man planerar att starta bagerier, återskapa fruktodlingar samt skapa "community centre", ett slags fritidsgård dit ungdomar kan komma för att få en meningsfull fritid. Matutdelningen kommer att fortsätta där behovet av frukter som dadlar och apelsiner ger viktig näring.

Hur mycket kostar det att hjälpa? Matutdelningen omfattar en budget på 56.000 kr per dag i det nya lägret för ca. 5.000 personer. Investeringskostnaden för toaletter och duschar beräknas till minst 500.000 kr. Tre mål mater per person och dag kostar ca. 11 kr. Dessa 11 kr räcker till varmlagad mat, bröd, vatten och frukter. Bröd till bröder förmedlar Er gåva till jordbävningsoffren i Bam, Iran. Skicka in pengarna på Pg nr 90 05 58 -8, ange Iran-katastrofen på talongen.

Du kan också ringa tel. 019 - 16 76 23 till Bröd till bröder (hemsida) eller tel. 16 76 00 till Evangeliska Frikyrkan (hemsida) för att få mer info.


Iraks befolkning behöver din hjälp !

Iraks folk lider. Oavsett vilken sida man väljer att stå på i konflikten är det ett faktum. Enorma flyktingströmmar förväntas mot bland annat Jordanien, Syrien och Turkiet. Och Evangeliska Frikyrkan och Bröd till bröder är på plats.

I samband med att USA och England nu inlett en offensiv börjar delar av Iraks befolkning att försöka fly landet. Jordanien kan bli en samlingsplats men det ryktas att Jordanien kommer att stänga gränsen mot Irak för att hindra flyktingströmmar att komma in och i värsta fall bli permanentade på jordansk mark. Istället kan det bli norra Syrien och Turkiet som tar emot de stora flyktingströmmar och därmed vår hjälp.

Evangeliska Frikyrkan och Bröd till bröder samarbetar med Opertion Mercy, som har stor erfarenhet av humanitär hjälp, och flera lokala organisationer med goda kontaker. Vi har tillsammans en flexibilitet som innebär att vi kan sätta in hjälplen där den bäst behövs, oavsett land. Även UNICEF är inkopplade i den insats vi bidrar till.

Vi vill möta våra medmänniskor i den situation de befinner sig. Det innebär direkta behov som mat, vatten och enkel bostad men också den emotionella kris de kan uppleva. Vi har egen personal på plats i regionen som kommer att bistå i arbetet och på nära håll följa upp allt som sker. Våra insatser sker både på lång och kort sikt.

Din insats kan betyda liv eller död för ett redan hårt drabbat folk. Var med och gör en insats!


Har du frågor gällande Bröd till bröder kan du ringa tel. 019 - 16 76 48 eller sända till Bröd till bröder eller också kontakta Evangeliska Frikyrkan via tel 070 - 398 88 43 eller sända om du har frågor.

Du kan också gå till Bröd till bröders (hemsida) eller till Evangeliska Frikyrkans (hemsida) och ta upp dina funderingar.


Upprop för södra Afrika !


Svälten är en skrämmande verklighet för 20 miljoner människor i södra Afrika. Uteblivna regn orsakar svår torka och missväxt. Människor tvingas på flykt efter vatten och mat. Därtill kommer en orättfärdig politik i flera länder, som redan svårt drabbat de fattiga. Särskilt utsatta är barnen. Sjukhusen fylls av undernärda och sjuka barn. Skolorna står tomma då barnen deltar i sökandet efter mat eller är så hungriga att de inte orkar gå dit. Svälten i södra Afrika - en tyst katastrof !!!


Vad gör Bröd till bröder och Evangeliska Frikyrkan i södra Afrika?


Evangeliska frikyrkans regionledare i Afrika berättar: "Vi har just påbörjat hjälp till 2000 fattiga familjer, som utgör ca 10.000 personer ute på landsbygden i Mocambique. Där sker för närvarande inga andra hjälpinsatser. Vi är i stort behov av pengar för att kunna fortsätta att hjälpa dessa familjer och andra att överleva i väntan på nästa års skörd. Stora behov väntar också i Zambia och Swaziland."


Sänd in dina pengar direkt till Bröd till bröder, postgiro 90 05 58 - 8, eller till Evangeliska frikyrkan, postgiro 90 04 03 - 7, ange att det gäller "julgåva till södra Afrika." Funderar du över vad biståndsorganisationen Bröd till bröder är och vill veta mer om Bröd till bröder, klicka här.

Har du frågor kan du sända till Bröd till bröder eller också kontakta Evangeliska Frikyrkan via om du har frågor.

Du kan också ringa tel. 019 - 16 76 23 till Bröd till bröder (hemsida) eller tel. 16 76 00 till Evangeliska Frikyrkan (hemsida) och ta upp dina funderingar.


Afghanistans flyktingar behöver ditt stöd !

För 150 kr ger du en flyktingfamilj, mat, filtar och hjälp till boende under en vecka. Sänd in dina pengar till Bröd till bröder, postgiro 90 05 58 - 8. Funderar du över biståndsorganisationen ovan och vill veta mer om Bröd till bröder, klicka här.

Har du frågor kan du sända till Bröd till bröder. Du kan också ringa, tel. 019 - 16 76 23 eller ställa dina frågor via Bröd till bröders hemsida.


Stöd den sibiriska byn Sulomaj !

Den sibiriska byn Sulomaj drabbas och förstörs av berg av is från den närliggande floden, i maj 2001. Kristna från hela världen förenas i att hjälpa byn Sulomaj, genom bl.a. tidningen Ljus i Öster i samarbete med de kristna lokalt i den relativt närliggande staden Krasjonarsk bistås byn med mat, kläder etc. via helikopter. Nu återstår ett långsiktigt arbete med att få byn på fötter, bygga upp "nya" hus och inrikta hjälpen som en hjälp till självhjälp.

Nya under i byn Sulomaj, i Sibirien. Kärleksgärning fick Viktor att tro - rapport i Ljus i Öster nr 3 mars 2004.

Till Ljus i Östers hemsida.


Klicka här ... om du har frågor gällande internationell mission.
Tillbaka till Internationell kristen mission. Tillbaka till Aktuella missionsartiklar.

Till Korskyrkan i Gävle.